4 Avetablering

När behovet av temporentlokaler är över ska uppsägning av hyresavtalet ske skriftligt enligt hyresvillkoren.

Hyresgästen ansvarar för att tömma lokalerna varefter vi genomför en gemensam utflyttningssyn och kommer överens om ansvar för eventuella fel.

Temporent återställer modulerna till standardskick (kundanpassningar återställs och modulerna rekonditioneras) och demonterar tillbehör. Sedan transporterar vi bort modulerna och grovstädar arbetsområdet. När modulerna har flyttats (till nästa kund eller lager) ansvarar beställaren för återställningen av montageplats och transportvägar.

Hitta din kontaktperson

 • Syd

  Krister Landén

 • Väst

  Tomas Paulsson

 • Nord

  Nils Jonsson

 • Öst-Norr

  Lars Englund

 • Öst-Syd

  Alexander Nordlund