Så här går det till

Temporents flyttbara lokaler öppnar upp stora möjligheter för olika lösningar som skräddarsys efter kundens behov. En ansvarig projektledare sköter hela processen från etablering till avetablering inklusive drift och underhåll så att våra hyresgäster kan luta sig tillbaka och koppla av.


Temporentlokaler Planering av hyra av lokal1. Planering

Temporents regionansvarige går igenom era behov och krav. Vi gör idéskisser och specificerar eventuella tillval, kalkylerar och lämnar offert. Efter order hjälper vi till med bygglovsritningar. 

 Läs mer

 


Temporentlokaler Etablering av hyra av lokal

2. Etablering

Temporent gör en tidplan och tar fram alla arbetsritningar som behövs, beställer material och resurser för montaget samt ser till att det blir genomfört och byggnaden färdigställd i tid. Beställaren ansvarar för markarbete och anslutningspunkter för el/VA. Avslutningsvis gör vi en gemensam inflyttningssyn för att säkerställa att allt är i ordning. 

Läs mer


Temporentlokaler, Hyra av temporära lokaler3. Hyrestiden

Under hyrestiden ansvarar Temporent för löpande översyn av byggnadsdelar och fasta installationer som till exempel ventilation, el och hissar. Akuta serviceärenden hanteras av vårt servicecenter. Hyresmannen ansvarar för daglig drift som till exempel byte av glödlampor och snöröjning. 

Läs mer


Temporentlokaler, Avetablering av temporära lokaler4. Avetablering

När behovet av temporentlokaler är över och hyresavtalet löpt ut gör vi en gemensam avflyttningssyn. Temporent återställer modulerna till standardskick, demonterar tillbehör och moduler, transporterar bort modulerna samt grovstädar arbetsområdet. 

Läs mer