Vanliga Frågor

Frågor om modulsystemet

 • Finns det färdiga hisslösningar?

  Till våra system KUBIK och RYMD finns det en fullt färdig hissmodul som går att docka på antingen tillsammans med vår trapphus-modul eller direkt mot fasad.

 • Kan man bygga modulhus i flera våningar?

  Ja Temporent kan bygga i flera våningar. KLOSS upp till två våningar. Kontorsmodulerna KUBIK upp till tre våningar och RYMD är förberedd för fyra våningar.

 • Vilket skick är modulerna i när vi ska flytta in?

  Vi lämnar alltid över en fullt ut rekonditionerad byggnad i nyskick där samtliga installationer och funktioner är genomprovade och driftsatta.


Frågor om hyreskonceptet

 • Vem är det som tar hand om marken?

  Beställaren är ansvarig för utformning och dimensionering av upplagsmark för moduluppställningen (hårdgjord, plan mark) inklusive transportvägar samt framdragning av media för anslutningspunkter enligt grundritning som tillhandahålls av Temporent. Temporent ansvarar för grundläggning som sker med tryckplattor och lös trä- eller stålgrund enligt våra system.

 • Kan Temporent även göra markarbeten?

  Ja, vi kan ta in en markfirma som kan göra markarbetena, men det blir billigast för er om ni själva utför den delen. Tala med oss så kan vi ge er tips på bra markfirmor som kan hjälpa till. Temporent är bäst på att bygga modulhus.

 • Har ni mark eller tomter som man kan hyra huset på?

  Nej, Temporent ställer upp huset på kundens egen mark, så den måste man hålla med själv.


Frågor om miljö & trivsel

 • Hur säkerställer ni att inneklimatet är bra?

  Våra moduler är utrustade med moderna till-/frånluftsaggregat med värmeåtervinning och kyld tilluft. Vi dimensionerar alltid antal aggregat och luftmängder efter de antal personer ni avser att vara i lokalerna. Vi utför och upprättar även det obligatoriska OVK-protokollet som vi också skickar till kommunen för deras arkivering.


Ställ en fråga

Fält med (*) är obligatoriska.