Vår affär

Temporent erbjuder temporär lokaluthyrning i modulbyggnader för kontor, skolor och förskolor.

Temporentlokaler™ byggs snabbt på kundens mark och hyrs så länge ett lokalbehov varar. Hyreskontrakten skrivs oftast på ett till tre år. När behovet är över flyttas våra modulbyggnader vidare till nästa kund. Så kan företag, skolor och förskolor fortsätta att bedriva sin verksamhet fritt från störningar - utan att vare sig behöva flytta eller investera i permanenta byggnader.

Våra företagskunder finns över hela landet, de hyr alltifrån två moduler till flera hundra. När det gäller skolor hyr vår största kund sexton klassrum och vår minsta kund ett. När ett lokalbehov uppstår är valfriheten stor med Temporents modulbyggnader.

När ditt företag eller din skola behöver bra lokallösningar snabbt, utan att fastna i långa hyresavtal, kontaktar du oss. Vi tar hela ansvaret för etablering, underhåll, service och avetablering. Ni vet redan från början exakt på kronan vad det kostar.

Naturlig partner vid varierande lokalbehov

Vår ambition är att bli din naturliga partner då dina lokalbehov varierar i upp- eller nedgång.

Temporent ingår i Nordic Modular Group, som är ett dotterbolag till Nalka Invest AB.

Bedömer du att ditt lokalbehov är av mer permanent karaktär eller sträcker sig över en lång hyresperiod kan du istället kontakta Temporents systerföretag Flexator. Flexator tillverkar och säljer verksamhetslokaler i modulbyggnader baserade på standardiserade system. Användningsområdet kan vara allt från enkla byggbodar till avancerade skolor, förskolor, student- och äldreboenden. Genom Nordic Modular Leasing kan operationell leasing erbjudas som alternativ till köp för Flexators kunder.

Hitta din kontaktperson

 • Syd

  Krister Landén

 • Väst

  Tomas Paulsson

 • Nord

  Nils Jonsson

 • Öst-Norr

  Lars Englund

 • Öst-Syd

  Alexander Nordlund