Historia

Temporent startade hösten 1995 och är idag en av de största uthyrarna i landet av temporära lokaler.

Vår vision är att Temporentlokaler™ ska beaktas som ett naturligt alternativ till konventionella lösningar inom bygg- och fastighet i våra kunders beslutsprocess. Vår målsättning är att vara Sveriges ledande leverantör av temporära lokaler.

Temporent ingår Nordic Modular Group, som ägs via dotterbolag av Nalka Invest AB.

 

------------------------ 2016 ------------------------

Kungsleden säljer resterande andel av Nordic Modular, där Temporent ingår, till Inter IKEA Investments (senare namnändrat till Nalka Invest).

------------------------ 2015 ------------------------

Inter IKEA Investments förvärvar 65% av Nordic Modular Group Holding med dotterbolag, där Temporent ingår.

------------------------ 2014 ------------------------

Etablering i Finland genom bildandet av Temporent Oy.

------------------------ 2007 ------------------------

Kungsleden förvärvar Nordic Modular Holding med dotterbolag, där Temporent ingår. Kungsledens moduluthyrningsföretag Flexihus Rent tillförs Nordic Modular Group och administreras av Temporent.

Hyrab Moduluthyrning förvärvas av Hyraktiebolaget Bröderna Andréasson.

------------------------ 2006 ------------------------

Etablering i Norge genom bildandet av Temporent AS.

------------------------ 2005 ------------------------

3i m. fl. förvärvar Temporent genom det nybildade bolaget Nordic Modular Holding AB.

------------------------ 2002 ------------------------

Etablering i Danmark genom bildandet av Temporent A/S.

------------------------ 1995 ------------------------

Verksamheten startar som del av Skanska-koncernen. Samma år övertas Skanska Trading AB genom en koncernintern överlåtelse.