Temporentlokaler™ - En angenäm lösning på ett angenämt problem

Går det så bra för er att ni behöver större lokaler? Många nya elever som knackar på dörren? Stor orderingång, nya verksamhetsområden, stark tillväxt? Renoverings- eller utbyggnadsbehov.

Med vårt koncept Temporentlokaler™ kan ni inom några få veckor ha allt det utrymme ni behöver för att expandera verksamheten i ändamålsenliga lokaler, på kort eller lång sikt.

Temporentlokaler™ byggs med modulsystem som fungerar lite som byggklossar. Modulerna kan sammanfogas i det oändliga – rakt eller i vinkel och i upp till tre våningsplan. Vi kan också skapa en mängd alternativa planlösningar för olika inredningar och användningsområden. Lokalerna har hög standard, inte minst med avseende på god miljö och inre klimat.

Temporentlokaler™ används vanligen som kontor, skolor eller förskolor i verksamheter som behöver växa på sin nuvarande plats.

Välj användningsområde

 • Kontor

  Hyr tillfällig kontorslokal

  Om du börjar tänka i temporära kontorslokaler får ni en stark strategisk fördel och maximal handlingsfrihet.

 • Skola

  Hyra skollokaler

  Våra skolor är en fördelaktig helhetslösning för dig som behöver hyra temporära lokaler snabbt och har höga krav på en bra skolmiljö.

 • Förskola

  Hyra förskolelokaler

  Genom att utforma lokalerna med omtanke och känsla skiljer sig inte vår temporära förskola i flyttbara lokaler från den permanenta.

 • Andra ändamål

  Fler användningsområden

  Med anpassningar går det även att använda Temporentlokaler™ för andra ändamål, t. ex. enklare laboratorier, matsalar, butiker m.m.

 • Kontakt

  020-690 700

Temporent är en av Nordens största uthyrare av flyttbara lokaler för kontor, skolor och förskolor

© 2017 Temporent. Webbplatsen använder cookies för en bättre användarupplevelse