Hyreskonceptet

Temporents flyttbara lokaler ger er inte bara utomordentliga kontors- eller skollokaler utan även andrum att planera och bygga permanenta lokaler eller möjlighet att fylla ett temporärt lokalbehov av andra skäl. Vi skräddarsyr lösningen efter era behov och allt kan vara på plats inom 8-10 veckor.

Temporentlokaler ™ byggs med prefabricerade moduler, vilket öppnar upp stora möjligheter. Modulsystemet fungerar lite som byggklossar och kan sammanfogas i det oändliga – rakt eller i vinkel och i flera våningsplan.

Vi kan också skapa en mängd alternativa planlösningar för olika inredningar och användningsområden. De färdiga byggnaderna kan stå fritt eller anslutas till befintliga byggnader om ni föredrar det.

En ansvarig projektledare sköter hela processen från etablering till avetablering inklusive drift och underhåll så att våra hyresgäster kan luta sig tillbaka och koppla av.

Så här går det till

1. Planering

Vi går tillsammans igenom era behov och krav för att vi ska kunna göra en så väl underbyggd offert som möjligt.

2. Etablering

Temporent ser till att projektet blir genomfört och byggnaden färdigställd i tid. Beställaren ansvarar för markarbete och anslutningspunkter för el/VA. Avslutningsvis gör vi en gemensam inflyttningssyn.

3. Hyrestiden

Temporent ansvarar för löpande översyn av byggnadsdelar och fasta installationer. Akuta serviceärenden hanteras av vårt servicecenter. Den dagliga driften är beställarens ansvar.

4. Avetablering

När behovet av temporentlokaler är över gör vi en gemensam avflyttningssyn. Temporent återställer modulerna till standardskick, demonterar tillbehör och transporterar bort modulerna.

Våra Temporentlokaler

Kontor

Om du börjar tänka i temporära kontorslokaler får ni en stark strategisk fördel och maximal handlingsfrihet.

Skola

Våra skolor är en fördelaktig helhetslösning för dig som behöver hyra temporära lokaler snabbt och har höga krav på en bra skolmiljö.

Förskola

Genom att utforma lokalerna med omtanke och känsla skiljer sig inte vår temporära förskola i flyttbara lokaler från en permanent.