2 Etablering

När det börjar bli dags att få moduluppställningen på plats övertar Temporents projektledare den huvudsakliga kontakten med beställaren.

Mark och grund

Beställaren är ansvarig för utformning och dimensionering av upplagsmark för moduluppställningen (hårdgjord, plan mark) inklusive transportvägar samt framdragning av media för anslutningspunkter enligt grundritning som tillhandahålls av Temporent. Temporent ansvarar för grundläggning som sker med tryckplattor och lös trä- eller stålgrund enligt våra system.

Montage av moduler

Temporent ansvarar för transporten av modulerna som sker med lastbil till uppställningsplatsen och normalt lyfts på plats med mobilkran. Montage och färdigställande genomförs av samarbetspartners till Temporent med stor erfarenhet.

Beroende på moduluppställningens storlek tar denna fas allt från en dag till ett par veckor.

Färdigställande

När modulerna står på plats följer en period av diverse arbeten för att färdigställa byggnaden. Skarvarna mellan modulerna ska trollas bort på ut- och insida. Hängrännor och stuprör för avvattning monteras, liksom inklädnad av sockeln och diverse annat utvändigt arbete. Beställaren ansvarar för yttre markarbeten som till exempel anläggning av planteringar eller lekplatser. Temporent utför arbeten för kundanpassningar och tillval samt eventuell målning.

Vi avslutar med egenkontroller och OVK-besiktning samt en gemensam inflyttningssyn för att säkerställa att allt är i ordning innan överlämnande.

Inflyttning

När de sista arbetena är utförda ser vi till att lokalerna blir städade och sedan är det dags för er att flytta in i era nya lokaler.

Via vårt nätverk av underleverantörer kan vi vid behov förmedla fler tjänster som underlättar i ert arbete med lokalerna, till exempel möbler, flytthjälp, larmberedskap med mera.