3 Hyrestiden

När ni hyr Temporentlokaler ingår fastighetsservice i hyran. Det är enkelt och kostnadseffektivt.

Temporent ansvarar för förebyggande underhåll och driftservice av fasta installationer. Den dagliga driften är beställarens ansvar och i den ingår bland annat snöröjning, rensning av hängrännor, byten av glödlampor och liknande som normalt åvilar en fastighetsägare.

Förebyggande underhåll

Vi genomför bland annat återkommande byggöversyn och åtgärdar det som behövs för att bibehålla fräscha lokaler. Vi byter även luftfilter och kontrollerar ventilationen regelbundet för att säkerställa att luften är av högsta kvalitet.

Felanmälan

Uppstår ett fel ska du kontakta vår fastighetsservice genom att ringa 020-690 710, e-posta service@temporent.se eller använda formuläret här på webbplatsen. Ärendehanteringen påbörjas samma dag.

Kostnaderna för allt detta ingår i den hyra vi från början har kommit överens om, förutsatt att problemet inte beror på onormalt slitage eller skadegörelse.

Försäkring

Temporent ansvarar för att hyresobjektet är försäkrat under hyrestiden. Försäkringen motsvarar en traditionell fastighetsförsäkring för bland annat brand och vatten. Skadegörelse och glas omfattas inte, liksom inte heller lös egendom.

  • Formulär

Serviceanmälan

Anmäl ditt serviceärende här så kommer vår personal på fastighetsservice att hjälpa dig inom kort.

  • FAQ

Frågor och svar

Svar på vanliga frågor om att hyra Temporentlokaler.

  • Användningsområden

Temporentlokaler™

Hyr tillfällig skola, förskola eller kontor.

quote iconBåde elever och lärare är mycket nöjda!quote icon
Proj.ledare, Göteborgs Stad Lokalsekretariatet