1 Planering

I det här skedet har du kontakt med en av Temporents regionchefer.

Behovsanalys

Vi går tillsammans igenom era behov och krav för att vi ska kunna göra en så väl underbyggd offert som möjligt. Det vi bland annat behöver ha svar på är hur tomten ser ut där byggnaden ska stå, hyrestid, antal personer som beräknas arbeta/vistas i lokalen, antal våningsplan, rumssamband med mera.

Vi rekommenderar starkt att ni tar möjligheten att följa med till ett referensobjekt för att se på olika möjliga lösningar i verkligheten.

Lagen om offentlig upphandling

Arbetar du inom ramen för LOU är det viktigt att förfrågningsunderlaget är utformat på ett sätt som är anpassat för hyra av tillfälliga moduluppställningar och inte jämställs med till exempel en byggentreprenad.

Hjälp till förfrågningsunderlaget

Bland länkarna nedan finns en mall som kan vara till vägledning för att upprätta ett förfrågningsunderlag för temporära moduler. Det kan vara en skola, förskola, ett kontor eller en annan typ av byggnad.

Order, bygglov och hyresavtal

När vi kommit överens om slutgiltig ritning och övriga önskemål kan ni lägga er order. Bygglovsansökan ska göras av beställaren men Temporent kan vara behjälpliga med bygglovsritningar och övrig teknisk dokumentation som behöver bifogas ansökan. Temporent upprättar ett hyresavtal som ska signeras av båda parter. Efter ett gemensamt uppstartsmöte gör vi en tidplan och sätter igång med detaljplanerna för etableringen.

quote iconDet har skapats nya möjligheter!quote icon
Rektor Nyhemsskolan, Ängelholm