Modulbyggnader - Som att bygga lego

I en moduluppställning är modulerna redan tillverkade och har därför redan sina givna mått. Varje modulleverantör har egna modulsystem som kan variera i storlek, färg, ålder, prestanda och kvalitet. Modulerna finns i ett antal fördefinierade typer. Några innehåller till exempel pentry, andra toaletter, en del har väggar för cellkontor medan andra är helt öppna. Genom dessa varianter kan vi skapa en mängd alternativa planlösningar för olika inredningar och användningsområden. Det går att specialanpassa för de flesta önskemål, men genom att hålla sig till leverantörernas färdiga standardlösningar hålls både kostnad och etableringstid till ett minimum. De färdiga byggnaderna kan stå fritt eller anslutas till befintliga byggnader om ni föredrar det.

Skarvarna mellan modulerna trollar vi bort med svetsade mattskarvar i golvet och dolda övergångar i väggar och tak.

En ansvarig projektledare sköter hela processen från etablering till avetablering inklusive drift och underhåll så att våra hyresgäster kan luta sig tillbaka och koppla av.

Att hyra in moduler är inte detsamma som att platsbygga ett hus. Modulerna är redan tillverkade och de monteras endast ihop på uppställningsplatsen. Det är därför svårt att använda sig av de vanliga mallarna och föreskrifterna inom byggbranschen, t.ex. ABT - Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader, då dessa i stora delar grundar sig på att huset byggs på plats och vid färdigställandet övergår i köparens ägo. Så är inte fallet då man hyr in en temporär moduluppställning under några år.

Sedan 1 december 2012 gäller nya avtalsvillkor som tagits fram gemensamt av modulföretagen inom branschorganisationen Swedish Rental Association.

De standardiserade dokumenten används vid avtalsförhållande mellan moduluthyrare och beställare av moduluppställningar och innebär ett tryggare samarbete. Villkoren kan användas av både offentlig sektor och företag och underlättar bland annat vid jämförelser mellan offerter från olika moduluthyrare.

Ladda ned allmänna villkor och avtal för moduluppställning via denna länk till SRA.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med din upphandling.

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?