Gemensamma funktioner

Camilla Hensäter

Tf. VD

Håkan Waltgård

Inköpschef
hakan.waltgard@temporent.se

Carina Plato

Förvaltningsansvarig
carina.plato@temporent.se

Fredrik Magnusson

Produkt- & Tradingansvarig
fredrik.magnusson@temporent.se

Caroline Lind

Kvalitet- & Kommunikationschef
caroline.lind@temporent.se