Utland

Temporent har även regionkontor i Danmark, Finland och Norge.

Danmark

Adress

Temporent A/S
Høffdingsvej 34
DK-2500  VALBY

Tel: +45 70 12 44 44
info@temporent.dk

Norge

Adress

Temporent AS
Industriveien 25
N-2020  SKEDSMOKORSET

Tel: +47 800 TEMPO(83676)
info@temporent.no

Finland

Adress

Temporent Oy
Mästarvägen 14
FI-06100 BORGÅ

Tel: +358 400 840 880
info@temporent.fi