Fastighetsservice

När ni hyr Temporentlokaler ingår fastighetsservice i hyran. Det är enkelt och kostnadseffektivt.

Förebyggande underhåll

Vi genomför bland annat regelbunden byggöversyn och åtgärdar det som behövs för att bibehålla fräscha lokaler. Vi kontrollerar även ventilationen regelbundet för att säkerställa att luften är av högsta kvalitet.

Felanmälan

Uppstår ett fel ska du kontakta vår fastighetsservice genom att ringa 020-690 710, e-posta service@temporent.se eller använda formuläret här på sidan. Ärendehanteringen påbörjas samma dag. Observera att kommuners rutiner oftast kräver att anmälan går genom den egna organisationen, d.v.s. skolpersonal ska vända sig till kommunens fastighetsservice som i sin tur gör anmälan till Temporent.

Allt ingår

Kostnaderna för allt detta ingår i den hyra vi från början har kommit överens om, förutsatt att problemet inte beror på onormalt slitage eller skadegörelse.

Serviceanmälan