Frågor om miljö & trivsel

Hur säkerställer ni att inneklimatet är bra?

Våra moduler är utrustade med moderna till-/frånluftsaggregat med värmeåtervinning och kyld tilluft. Vi dimensionerar alltid antal aggregat och luftmängder efter de antal personer ni avser att vara i lokalerna. Vi utför och upprättar även det obligatoriska OVK-protokollet som vi också skickar till kommunen för deras arkivering.

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?