Webbpolicy

Välkommen till www.temporent.se

Temporent AB uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Vänligen läs denna Webbpolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Vi vill att du ska känna att vi respekterar din integritet, vilken du kan läsa mer om i vår Integritetspolicy.

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till denna Webbpolicy.

Allmänt om Webbpolicyn

Webbpolicyn förklarar hur informationen på www.temporent.se får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I vår Integritetspolicy förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, dvs. information som kan identifiera dig som användare. I vår information om cookies kan du läsa mer om hur vi använder cookies på webbplatsen och också ändra dina medgivanden. 

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Temporent AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Temporent AB inte kan garantera och inte kan ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Temporent AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Temporent AB.
Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Temporent AB. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats.

Temporents integritetspolicy

Temporent AB månar om din integritet och ansvarar för att följa Dataskyddsförordningen (GDPR). Vänligen läs igenom vår Integritetspolicy för att se vad det innebär.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Läs mer om vår behandling och ändra dina inställningar i vår information om cookies

Prenumerationsvillkor

Om en användare av webbplatsen vill prenumerera på information om Temporent AB, såsom pressmeddelanden och finansiella rapporter, frågar vi efter en e-postadress. Denna information används bara för att vi ska kunna skicka begärd information. Användare kan när som helst påbörja eller avsluta en prenumeration.

Uppdatering av Webbpolicy

Temporent AB kan när som helst revidera denna Webbpolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbpolicy är du välkommen att kontakta oss:

Temporent AB
Box 914
194 29 Upplands Väsby
info@temporent.se