Frågor och svar

Frågor om modulsystemet

Finns det färdiga hisslösningar?

Till våra system KUBIK och RYMD finns det en fullt färdig hissmodul som går att docka på antingen tillsammans med vår trapphus-modul eller direkt mot fasad.

Kan man bygga modulhus i flera våningar?

Ja Temporent kan bygga i flera våningar. KLOSS upp till två våningar. Kontorsmodulerna KUBIK upp till tre våningar och RYMD är förberedd för fyra våningar.

Vilket skick är modulerna i när vi ska flytta in?

Vi lämnar alltid över en fullt ut rekonditionerad byggnad i nyskick där samtliga installationer och funktioner är genomprovade och driftsatta.

Kan man få husen i valfri färg?

Ja det är möjligt. Men för att vi inte skall ha moduler i alla tänkbara färger så måste vi återställa husfärgen till våra standardfärger då huset återlämnas.

Kan man få helt öppna planlösningar?

Ja det är möjligt. Vi har helt öppna moduler som kan skapa stora öppna ytor för kontorslandskap eller för samlingssalar eller matsalar.

Vi vill hyra lagerlokaler för uppställning av gods i. Går det i era hus?

Nej, våra lokaler är dimensionerade för normal kontorslast, vilket är ca 200kg/m².

Kan man ändra lokalen under hyrestiden?

Ja, det är möjligt. De flesta väggar går att flytta eller så kan vi bygga väggar om man önskar det. Önskar man måla om eller sätta upp olika former av inredningar så brukar det också att gå bra, men huset måste gå att återställa då det lämnas tillbaka efter hyrestiden.

Hyr ni även ut gymnastiksalar?

Vi har hyrt ut salar för rörelsegymnastik, dans med mera, men vi har bara 2,7 meter i rumshöjd så basket, volleyboll och andra sporter som kräver hög takhöjd klarar vi inte.

Frågor om hyreskonceptet

Vem är det som tar hand om marken?

Beställaren är ansvarig för utformning och dimensionering av upplagsmark för moduluppställningen (hårdgjord, plan mark) inklusive transportvägar samt framdragning av media för anslutningspunkter enligt grundritning som tillhandahålls av Temporent. Temporent ansvarar för grundläggning som sker med tryckplattor och lös trä- eller stålgrund enligt våra system.

Kan Temporent även göra markarbeten?

Ja, vi kan ta in en markfirma som kan göra markarbetena, men det blir billigast för er om ni själva utför den delen. Tala med oss så kan vi ge er tips på bra markfirmor som kan hjälpa till. Temporent är bäst på att bygga modulhus.

Har ni mark eller tomter som man kan hyra huset på?

Nej, Temporent ställer upp huset på kundens egen mark, så den måste man hålla med själv.

Kan man köpa modulerna av er?

Svaret är Nej, vi jobbar med att hyra ut moduler, som till viss del kan jämföras med att hyra en lägenhet. Vill man köpa eller hyra först och sedan köpa moduler så kan man vända sig till vårt systerföretag Flexator. Temporent Trading erbjuder byggnader och moduler till försäljning som i de flesta fall har kommit i retur efter tidigare uthyrning. Begagnade objekt finns på modultorget.se.

Måste man söka bygglov om man bara skall hyra huset en kort tid?

Ja, i de allra flesta fall så måste man söka bygglov. Vissa företag kan ha ett generellt tillstånd att uppföra mindre byggnader under en begränsad tid inom ett givet område.

Söker ni bygglovet åt oss?

Det är ni som byggherre som formellt är den som måste skriva under ansökan om byggnadslovet. Vi tar fram och tillhandahåller dokument, underlag och hjälper er igenom processen. Vi har även samarbete med byggkonsulter och kan därigenom erbjuda er den kontrollansvarsfunktion som krävs i ett bygglovsärende och byggprocess.

Hur lång, eller kort, tid kan man hyra ett modulhus?

Vi ingår inte hyresavtal kortare än 12 månader. Oftast så ligger våra hyresavtal på mellan ett till tre år, men det förekommer att kunder har hyrt längre och även i undantagsfall kortare tid.

Vad gör vi och vad gör ni med huset under hyrestiden?

Vi ansvarar för både planerat och akut fastighetsunderhåll vilket ingår i hyran. Ni ansvarar för de vanliga enkla driftåtgärderna som till exempel glödlampsbyte, stopp i avlopp och snöskottning. Inför överlämnandet av byggnaden till er gör vi en gemensam syn och ni får då även en Hyresgästpärm som innehåller all information om hur det går till och vem som gör vad.

Vad kostar det att hyra ett hus av er?

Frågan är lika svår att svara på, som svaret på vad en bil kostar. Priset beror bland annat på vilket modulsystem det är, vilka modultyper man vill ha och vad vi ska leverera i huset såsom data, larm, solskydd, kök mm. Andra faktorer som påverkar priset är husets placering och hyrestiden.

Temporent tar betalt för: 1. Etablering/Montage, 2. Tillval, 3. Hyra under hyrestiden, 4. Avetablering/Demontage.

Kontakta en regionchef för att gå igenom din förfrågan och få en offert.

Kan man betala etablering och avetablering på hyran?

Ja det kan man i de flesta fall, men då måste vi ta ut en ränta på de pengar som man kan säga att ni lånar av oss.

Hur lång tid tar det innan vi kan flytta in?

Är alla tillstånd klara och marken förberedd så brukar vi säga att vi klarar av att montera ett hus på 4 till 8 veckor. Är det ett litet hus på bara några moduler så kan det gå fortare och är det ett stort hus med många tillval och mycket installationer så kan det ta lite längre tid.

Hur långt i förväg måste man beställa för att vara säker på att ha lokalen på plats ett visst datum?

Det är en svår fråga att svara på. Det beror helt på hur många moduler vi har på lager. Oftast har vi lokaler tillgängliga, men ibland händer det att en viss sort kan ta slut. I samband med skolstart i augusti har våra entreprenörer mycket att göra med många projekt som ska vara klara samtidigt. Därför är det bra att ha lite längre framförhållning just då för att slippa vänta ett par veckor extra. Kontakta regionchefen i er region för att stämma av hur läget är just för stunden.

Frågor om miljö & trivsel

Hur säkerställer ni att inneklimatet är bra?

Våra moduler är utrustade med moderna till-/frånluftsaggregat med värmeåtervinning och kyld tilluft. Vi dimensionerar alltid antal aggregat och luftmängder efter de antal personer ni avser att vara i lokalerna. Vi utför och upprättar även det obligatoriska OVK-protokollet som vi också skickar till kommunen för deras arkivering.

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?