Om Temporent

Temporent hyr ut temporära lokaler i modulbyggnader. 

Temporentlokaler monteras snabbt på kundens mark och hyrs så länge behovet varar. Därefter flyttas modulerna vidare till nästa kund. Så kan företag, skolor och förskolor fortsätta att bedriva sin verksamhet fritt från störningar - utan att vare sig behöva flytta eller investera i permanenta utbyggnader.

Temporent startades 1995 och är idag en av Nordens största moduluthyrare med kontor på sju orter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Kunderna utgörs huvudsakligen av kommuner, landsting och stora företag.

Här kan du läsa mer om företaget, vårt samhällsengagemang och vår syn på hållbarhet m. m.

Temporent hyreskoncept

1. Planering

Vi går tillsammans igenom era behov och krav för att vi ska kunna göra en så väl underbyggd offert som möjligt.

2. Etablering

Temporent ser till att projektet blir genomfört och byggnaden färdigställd i tid. Beställaren ansvarar för markarbete och anslutningspunkter för el/VA. Avslutningsvis gör vi en gemensam inflyttningssyn.

3. Hyrestiden

Temporent ansvarar för löpande översyn av byggnadsdelar och fasta installationer. Akuta serviceärenden hanteras av vårt servicecenter. Den dagliga driften är beställarens ansvar.

4. Avetablering

När behovet av temporentlokaler är över gör vi en gemensam avflyttningssyn. Temporent återställer modulerna till standardskick, demonterar tillbehör och transporterar bort modulerna.

Mer om Temporent

  • Film

Se filmer om Temporent och vårt erbjudande

  • Nyheter

Nyheter om Temporent och branschen

  • Bildbank

Högupplösta bilder för nerladdning