2016-11-28 11:29

20 år som regionchef i Västsverige

När Tomas Paulsson kom till Temporent 1997 fick han anställningsnummer 9. Innan han började visste han inte ens att det fanns en marknad för temporära byggnader. Tomas är civilingenjör med bakgrund som byggare. Han anställdes redan från början som regionchef i nystartade region Väst, en befattning som han fortfarande har.

Innan Tomas kom till Temporent arbetade han inom området platsgjuten betong med att tillverka gjutformar hos företaget Haki. När Temporent startade sin Region Väst i Gråbo 1997 anställdes Tomas som regionchef i den nya regionen. En hel del har hänt under de 20 åren. Bland annat har det tillkommit ett nytt regelverk som gjort att temporära byggnader betraktas som mer lika permanenta.

- Vi står på två ben kan man säga. Vi har vår bas i skolor och förskolor. Det är en konjunkturokänslig bransch eftersom antalet barn som föds inte påverkas av konjunkturen. Däremot växer de upp och när behovet av skolor och förskolor minskar i ett område ökar det i ett annat. Det gör att vi hela tiden får återta våra byggnader på en plats och montera upp nya på en annan, säger Tomas Paulsson.

- Vårt andra ben - kontorsbyggnader – kan vara mer konjunkturkänsligt. Allting går snabbare nuförtiden, både uppgångar och nedgångar, och företag ökar eller minskar antalet anställda i takt med det. Det betyder att vi får en relativt jämn beläggning oavsett konjunkturläge. En trend jag har märkt är att temporära kontor som våra har blivit allt vanligare. Med ständiga konjunktursvängningar blir det dyrt för företagen att riva och bygga nya kontor i takt med det. Det blir betydligt billigare att hyra kontoren av oss och på så sätt förvandla fasta kostnader till rörliga. Man lägger hellre sina investeringar på egna produktionslokaler än på kontor. Det är förstås en trend som gynnar oss.

Västra regionen har sitt kontor i Gråbo, några mil utanför Göteborg. Där är man samlokaliserade med sitt systerbolag Flexator som tillverkar modulerna både åt Temporent och externa kunder.

Teknikkluster

Det finns tre sådana Temporent/Flexatoranläggningar i landet med lite olika inriktning. I Gråbo har man satsat på teknikfrågorna. Här finns den tekniska chefen för bolaget och ett antal produktansvariga. Ledningsfunktionerna är alltså utspridda på de olika regionerna istället för att vara centralt placerade.

- För vår del är närheten till Flexators fabrik en stor fördel eftersom det går snabbt och enkelt att testa tekniska produktutvecklingsidéer i verkligheten.

Tomas trivs bra med sitt jobb som han tycker är utvecklande på alla sätt, bl.a. tack vare de snabba processerna.

- Vi gör ett komplett byggprojekt på 1 till 8 veckor, beroende på hur stort det är. På ett år hinner vi med många olika projekt och platser.

Att Temporent har positionerat sig som de temporära lokalernas Rolls Royce tycker han är bra. Vi är inte billigast, men vi är bäst, som han uttrycker det.

Sluta prata om baracker

- Det är i princip ingen skillnad på våra uthyrningshus och permanenta byggnader. Allt som de har, har också vi. Det skall inte vara någon skillnad att arbeta i en Temporentlokal. Ofta föredrar personalen våra lokaler därför att allt är nytt och fräscht. Eftersom vi äger huset och har ansvar för det under hyrestiden åtgärdar vi alla fel som eventuellt uppstår under hyrestiden, avslutar Tomas.


Tomas Paulsson


Ålder: 54
Familj: Fru och tre barn, 24, 21 och 11 år. Två hundar.
Bor: Villa i Halmstad
Fritid: Golf och slalomskidåkning. Renovera villan och fritidshuset vid kusten
Jobb: Regionchef Temporent, Region Väst

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?

Hitta din kontakt

 • Väst
  Tomas Paulsson
  Väst
  Tomas Paulsson
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Regionkontoret är placerat i Gråbo. Regionen täcker hela västra Sverige från Halland till och med Värmland.
 • Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Region Öst-Norr sträcker sig från Slussen i Stockholm, norr om Mälaren t.o.m. Dalarna och Gävleborgs län. Huvudkontor i Upplands Väsby.