2017-06-19 10:30

Cirkulära och långsiktiga lösningar i fokus på det moderna kontoret

Ett modernt kontor bör vara flexibelt, energieffektivt och miljösmart. Det säger gruppchefen och inredningsarkitekten Filippa Karlsson på LINK arkitektur. Det är en svensk designstudio som har utformat en mängd stora projekt och moderna arbetsplatser.

Att ett kontor är snyggt är inte det enda viktiga. Det påverkar medarbetarnas produktivitet och sociala interaktion och därför handlar det bland annat om att tänka kreativt, rumsligt och socialt när man utformar lokaler som skall fungera som moderna arbetsplatser. LINK arkitektur har många års erfarenhet av att skapa goda och innovativa inomhusmiljöer. När de arbetar med moderna arbetsplatser bygger det på visionen att skapa ett rum som ger de bästa förutsättningarna för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

- Det är en omfattande process att designa ett kontor som uppfyller verksamhetens behov. Vi skapar inte ett rum för enbart en funktion. Det måste vara en plats för lärande, koncentration, samverkan, kunskapsutbyte och glädje. Vi försöker utforma rummet med utgångspunkt från de arbetsmetoder och värderingar som finns i företaget. Om man inte skapar en miljö som passar arbetsmetoden, så blir det enbart en fråga om utseende som inte är särskilt funktionellt, säger arkitekt Filippa Karlsson, gruppchef och ansvarig för inredningsarkitektur på LINK arkitektur, Stockholm.

När LINK arkitektur utformade Nya Humanisten för Göteborgs universitet behövdes det t.ex. miljöer där man kunde sitta i sin egen bubbla och läsa. Därför blev cellkontor det bästa alternativet, även om det kanske låter omodernt.

Cirkulära lösningar

Filippa Karlsson poängterar att det är viktigt att tänka långsiktigt. Både när det gäller välbefinnandet och miljön. I skapandet av moderna kontor arbetar LINK arkitekturs inredningsarkitekter därför med flexibilitet och att minimera resursförbrukning och miljöpåverkan. När man skulle designa sitt eget kontor i Umeå, gjorde man det till en förebild för design med fokus på öppenhet, arbetsmiljö och klimatpåverkan.

- Vi försöker vara helt cirkulära när det gäller inredning. Det innebär bland annat att vi använder material som kan återvinnas i största möjliga mån. Det betyder inte bara att man använder de möbler som redan finns eller att vi bara använder godkända och hållbara material, utan att vi i en cirkulär ekonomi inkluderar nya branscher som handlar med begagnade möbler och företag som tar hand om eller renoverar sina möbler. Dessutom arbetar vi för att skapa hållbara miljöer som inte byts ut efter en kort tid, säger Filippa Karlsson.

Människan i centrum

I Sverige står LINK arkitektur bakom några stora projekt som utförts för Norrlands Universitetssjukhus, Biocentrum på Lantbruksuniversitet och VAKINs (fd UMEVAs) huvudkontor, som under 2009 vann Umeå kommuns miljöpris. LINK arkitektur har utvecklat flera verktyg och metoder för att skapa miljövänlig inredningsarkitektur, en trovärdig visuell identitet och goda användarprocesser.

- Interiör handlar alltid om människor. Därför fokuserar vi alltid på att involvera företaget och de anställda under hela processen, så resultatet blir meningsfullt för alla. Rummet skall understödja hur arbetet utförs och visionerna för verksamheten. Det skall självklart vara en plats där människor blir inspirerade och känner sig bekväma både mentalt och fysiskt, säger Filippa Karlsson och fortsätter:

- Det är svårt att förutsäga hur det framtida kontoret kommer att se ut, men vi ser en tydlig tendens till att skapa en mer varierad och flexibel miljö i moderna kontor, som ger utrymme för samarbete och kunskapsutbyte.

Foto: LINK arkitektur Stockholm, Hundven-Clements Photography