2016-12-13 16:14

Framtidens kontor tillhör medarbetarna

Medarbetarnas nätverk, erfarenhet och kunnande kommer att vara centrala på framtidens arbetsplatser. Därför kommer vi att få se helt nya kontorsmiljöer som tar avstamp i de anställdas behov, säger arkitekt Gitte Andersen som arbetar som företagskonsult i frågor om framtidens arbetsmiljö.

Om man tycker man har svårt att passa in i en grupp är det här goda nyheter. Där det tidigare var medarbetarna som skulle anpassa sig till företagen blir det i framtiden företagen som skall anpassa sig till medarbetarna. De företag som kan skapa den bästa arbetsmiljön kommer att attrahera de bästa medarbetarna, säger Gitte Andersen som är managing partner på Signal Arkitekter.

- Jag ser olika utvecklingstendenser för framtidens kontor. Den första är att 50+ generationen stannar längre på arbetsmarknaden. Inte för att de måste utan för att de vill och kan. Samtidigt kommer företagen att inse fördelarna med erfarna medarbetare, och därför kommer vi att få se fler arbetsplatser med äldre deltidskonsulter i flexibla anställningsformer som kan förmedla sina erfarenheter vidare till sina yngre kollegor.

Yoga och samarbete

En annan typ av kontorsmiljö är där man uppmärksammar medarbetarnas mentala välbefinnande. Fokus flyttas från det fysiska till det mentala. Medarbetarna får verktyg för att kunna koppla av, t.ex. kurser i yoga och flexibla arbetstider som jämnar ut skillnaderna mellan arbetsliv och familjeliv. Några företag tillhandahåller särskilda rum för avkoppling och eftertanke som kommer att gynna problemlösning och kreativitet. Andra företag utnyttjar tekniken för att skapa en intuitiv arbetsplats:

- I framtiden kommer vi att få se arbetsplatser som med teknikens hjälp analyserar medarbetarnas samverkan och identifierar eventuella problemområden på kontoret. Resultatet kommer att utnyttjas för att skapa mötesplatser som underlättar nätverkandet och samarbetet. Vi kommer även att få se företag som satt fokus på samarbete. Det handlar om att skapa en öppen och transparent miljö där man samarbetar och hela tiden försöker att förbättra varandra, säger Gitte Andersen.

Dessa fyra trender är inga motsättningar. Förmodligen kommer alla fyra att förekomma på vissa företag. Det viktiga är att de lokaler och de ramar man använder är i samklang med företagets övergripande strategi och värderingar. Först då kommer de att främja ett önskvärt beteende hos medarbetarna, säger Gitte Andersen.

Flexibilitet på flera sätt

På Temporent är vi mycket uppmärksamma på medarbetarnas behov och önskemål. Därför har vi inrett våra lokaler på huvudkontoret i Upplands Väsby så att de uppfyller en lång rad olika behov. Kontoret är uppbyggt av våra egna NOVA-moduler och innehåller både små kontorsrum, kontorslandskap och informella mötesplatser. På så sätt har man skapat en flexibilitet där exempelvis projektledarna kan arbeta i lugn och ro utan att störas av säljarnas telefonsamtal.

- Flexibilitet kan även gälla för kvadratmeter. Flera internationella företag har arbetsplatser där flera medarbetare samsas om samma plats, eftersom det är mycket sällsynt att alla är på plats på kontoret samtidigt. Med våra moduler kan man ju börja smått och utöka efterhand som verksamheten växer. Det är också flexibilitet i allra högsta grad, säger Erik Gutenwik, VD på Temporent.

Hitta din kontakt

 • Väst
  Tomas Paulsson
  Väst
  Tomas Paulsson
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Regionkontoret är placerat i Gråbo. Regionen täcker hela västra Sverige från Halland till och med Värmland.
 • Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Region Öst-Norr sträcker sig från Slussen i Stockholm, norr om Mälaren t.o.m. Dalarna och Gävleborgs län. Huvudkontor i Upplands Väsby.