2013-03-14 11:44

Framtidens lärare och lärande

En studie om framtidens lärare och lärande pekar på specialisering som en tydlig framtidsinriktning för läraryrket. Fem nya yrkesroller framträder som nyckeln till några av skolans främsta utmaningar.

Undersökningen visar också att lärare tycks underskatta sin ställning men samtidigt överskatta sin kompetens. Självkänslan bland lärarna är minst sagt låg.

Endast 5 procent av lärarna i grundskola och gymnasium anser att lärare är en yrkesgrupp med hög status i Sverige. Samtidigt anser 95 procent av lärarna att de är mycket kompetenta lärare, medan endast 46 procent av allmänheten uppfattar lärarkåren som kompetent. Kontrasten mellan lärarnas syn på sin egen kompetens och vad de tror att andra tror om dem är som natt och dag. Utmaningarna för framtidens lärare är många. Samtidigt anser bara 1 av 3 lärare att de först och främst har makten att förändra sin situation.

En tydligare specialisering är en mycket sannolik framtid för läraryrket. 70 procent av lärarna tror att de i framtiden kommer att få fler ansvarsområden samtidigt som 4 av 5 önskar färre ansvarsområden. I framtidens skola kan vi komma att mötas av lärare med helt nya yrken: ämnestränare – en utmanare och coach, ämnesledaren – en ämnesspecialist och pedagogisk ledare, superinspiratören – med vass förmåga att entusiasmera och inspirera, mentorn – en som stöder och överblickar elevens hela lärprocess samt metodutvecklaren – en specialist som tillhandahåller nya digitala metoder och verktyg för inlärning.

Studien är genomförd av Kairos future på uppdrag av ett flertal kommuner. Läs mer i pressmeddelandet.