2016-06-22 13:32

God rådgivning betyder allt

När offentliga såväl som privata verksamheter beslutar sig för att hyra tillfälliga modulbyggnader är det många faktorer att ta hänsyn till. Hur inreds modulbyggnaderna bäst för att passa verksamhetens behov? Hur uppnås bäst energieffektivisering? Hur skapas de mest optimala arbetsvillkoren för medarbetarna? Därför betyder utförlig och kvalificerad rådgivning mycket när det kommer till att hyra tillfälliga lokaler.

Såväl offentliga som privata verksamheter uppför nya lokaler då de lider brist på utrymme eller önskar bättre arbetsmiljö för sin organisation. Det är däremot långt ifrån endast permanenta byggnader som behövs då det ska etableras nya lokaler och flera verksamheter väljer i större utsträckning att lösa de ändrade lokalbehoven med hjälp av att hyra tillfälliga modullösningar.

Skräddarsydd rådgivning

- Fler och fler verksamheter får upp ögonen för det förnuftiga i att använda moduler då de är i behov av flexibla och framtidssäkrade lokallösningar. Det är en gammal föreställning att moduler är att likställa med baracker. Dagens moduler håller hög standard och kan mycket väl användas över längre perioder. Våra moduler rymmer bl.a. integrerade ventilationssystem med komfortkyla, stora fönsterpartier och akustikreglerande ytor, som ger ett inomhusklimat och en rumskomfort i minst lika hög kvalitet som permanenta byggnader, berättar Temporents VD Erik Gutenwik. Han påpekar samtidigt att den stigande efterfrågan från det offentliga såväl som privata kunder ställer krav på moduluthyraren. Det gäller inte minst rådgivningen, som i långt högre grad än tidigare ska leva upp till särskilda krav från kunden:

- Det är viktigt att man som kund får den lösning som kan uppfylla just det behov man har. Därför lägger vi stor vikt vid en grundlig dialog, innan vi presenterar en skräddarsydd lösning för just deras ändamål. På det sättet uppnår alla parter ett tillfredsställande resultat, fortsätter han.

Gott om erfarenheter av särskilda villkor

Temporent har i många år specialiserat sig på att leverera moduler som ska leva upp till de särskilda krav som ställs från kunderna. Med erfarenheter från sektorer som sträcker sig alltifrån läkemedelsindustrin till tillfälliga förskolor, saknas det inte erfarenheter att blicka tillbaka mot.

- Utöver att stödja med skräddarsydd rådgivning fungerar vi också som totalleverantör av den samlade lokallösningen. Vi skaffar därför all dokumentation som krävs och står därutöver för såväl uppförande som löpande underhåll och nedmontering innanför den avtalade tidsramen. Det gör processen enkel och effektiv, och det är något som både privata verksamheter och kommuner i större utsträckning upplever som mycket attraktivt, avslutar Erik Gutenwik.

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?