2013-03-15 13:07

Klimatkompensation

Sedan 2010 klimatkompenserar vi alla våra modultransporter genom köp av utsläppsrätter. Därigenom stödjer vi också Naturskyddsföreningens klimatarbete.

För 2012 har vi köpt utsläppsrätter för motsvarande 180 ton koldioxid.