2016-06-22 13:57

Temporent-moduler stöttar expansion av Medicon Village

För drygt fem år sedan var oron stor när läkemedelsjätten AstraZeneca lämnade Lund och 900 anställda riskerade att bli av med jobbet. Sedan dess har de uthyrningsbara 80 000 m2 blivit hem för ett nytt centrum för verksamheter inom Life Science, med kopplingar till Lunds universitet, Region Skåne och de kommande forskningsanläggningarna ESS och MAX-IV. Tillväxten är nu så stark på området att de befintliga lokalerna för tillfället inte räcker till och kontorsmoduler från Temporent behöver hyras in för att alla som vill ska få plats, i väntan på utbyggnad.

När AstraZeneca lade ner sin verksamhet i Lund 2011 var många oroliga för hur det skulle påverka den lokala arbetsmarknaden. Region Skåne, Lunds Universitet, Malmö stad och Lunds kommun gick då ihop med entreprenören Mats Paulsson och lade grunden till ett samlat kluster för medicinsk forskningsverksamhet i Lund i AstraZenecas gamla lokaler – Medicon Village. Målet var att skapa en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv.

Stor succé i fortsatt expansion

Medicon Village har utvecklats snabbt; från 0 till 1 500 personer på plats inom 110 olika verksamheter på drygt 4,5 år. Detta har dessutom uppnåtts utan statliga pengar, tack vare en privat donation från en av PEAB:s grundare, Mats Paulsson, på 100 miljoner. Majoriteten av företagen verkar inom Life Science-området och intresset för Medicon Village är idag så stort att lokalerna inte räcker till längre.

- Vi har idag fler anställda än vad AstraZeneca hade på sin tid, med ett flertal nystartade bolag inom Life Science-området. Medicon Village har haft stor betydelse för att behålla viktig kompetens i regionen, säger Anette Orheim, kommunikationschef på Medicon Village.

Temporent löser lokalbehovet med modulbyggnader

För att kunna möta behovet av arbetsplatser på Medicon Village har ledningen hyrt in temporära kontorsmoduler från Temporent i väntan på att utbyggnaden blir färdig. Fördelen med en sådan lösning är att verksamheter som är inne i en expansionsfas inte behöver flytta, utan kan expandera på plats. Nya hyresgäster som ännu inte har fasta lokaler behöver inte vänta på permanent utbyggnad, utan kan flytta in tidigare. Förändras behovet kan ytorna enkelt minskas ner eller utökas ytterligare med hjälp av färre eller fler moduler.

- Behovet som Medicon Village har är större kontorsytor och det har Temporent kunnat tillmötesgå genom våra moduler RUMLI. De har ett byggnadsdjup på hela 14 meter och ger maximal flexibilitet och frihet att skapa öppna planlösningar, förklarar Krister Landén, Regionchef Syd på Temporent.

Den höga kvaliteten på modulerna med gott om ljusinsläpp, god akustik och mycket utrymme har gjort Temporent till en uppskattad samarbetspartner för växande läkemedelsverksamheter. Medicon Village är just nu inne i en mycket expansiv fas och Anette Orheim ser positivt på framtiden.

- Det finns mark här och vi för diskussioner med kommunen om att bygga ut. Medicon Village har som mål att växa ännu mer, båda vad gäller utrymme och innehåll, avslutar Anette Orheim.

Mer info

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?