2013-03-14 11:09

En lite smartare skola

Renare samvete och skönare arbetsmiljö. Ny variant av KLOSS med en rad kloka egenskaper och möjligheter som sänker energiförbrukningen och förbättrar arbetsmiljön ytterligare.

Nya smarta KLOSS innehåller en rad installationer som minimerar energiförbrukningen. Den största skillnaden är att den har vattenburen värme. Ni väljer själva om den ska anslutas till fjärrvärmenätet eller vår värmepump. Vilket som, så blir det en energieffektiv lösning. Dessutom är isoleringen i väggar och golv bättre, belysningen nävarostyrd och ventilationen behovsstyrd. Detaljer som bidrar till ytterligare energieffektivitet och en behaglig arbetsmiljö.