2016-09-08 10:00

Temporent täcker 30% av modulbehovet för Stockholms skolor i treårigt ramavtal

Skolstarten som nyligen inletts bekräftar den trend som varit tydlig de senaste åren; att lokalbehovet växer i rask takt. Sisab, som äger och förvaltar merparten av för- grund- och gymnasieskolorna i Stockholm, har tecknat ett treårigt ramavtal med Temporent för att täcka 30% av stockholmsskolornas behov av temporära lokaler.

Sisab hyr regelbundet tillfälliga lokaler för att skolorna i Stockholm dagligen ska kunna bedriva verksamhet med drygt 100 000 elever, lärare och annan personal. Eftersom elevunderlaget kan skifta från år till år, ibland med kort varsel, är det svårt för kommunerna att tillhandahålla all undervisning i fasta lokaler. Möjligheten att hyra in temporära modulbyggnader för att täcka det aktuella behovet är därför en bra lösning såväl praktiskt som ekonomiskt.

- Det kan bli mycket kostsamt för kommuner att utöka sitt bestånd av permanenta lokaler när behoven varierar så stort som inom skolan. Lösningen med ändamålsanpassade temporära moduler är därmed ultimat, såväl eftersom lokalerna kan komma på plats relativt fort samt för att det är billigare för skattebetalarna, säger Erik Gutenwik, VD på Temporent.

Efterfrågan på skolmoduler finns året om, men är extra påtaglig i början av läsåret. I en stad som Stockholm, där elevunderlaget är stort från början, kan en liten procentuell ökning innebära att ett stort antal elever plötsligt behöver nya lokaler.

- Vi på Temporent har fullt upp med att hantera alla förfrågningar inom detta område. Om det är så att elevantalet minskar i framtiden är det enkelt att minska antalet lokaler, varpå vi kan fräscha upp dem för återanvändning någon annanstans där behov har uppstått, förklarar Erik Gutenwik.

Den stora efterfrågan på temporära modulbyggnader inom just skolan har fått Temporent att designa en typ av modul just för detta ändamål. KLOSS SFE (Skola Förskola Entré) utmärker sig genom stora, ljusa utrymmen, med en entré som ligger på framsidan tillsammans med grupprum, genom vilka man når klassrummen som ligger i den bakre delen. Kapprummen är större än i andra modultyper och har även möjlighet till fler funktionella rum.

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?

Hitta din kontakt

 • Väst
  Tomas Paulsson
  Väst
  Tomas Paulsson
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Regionkontoret är placerat i Gråbo. Regionen täcker hela västra Sverige från Halland till och med Värmland.
 • Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Region Öst-Norr sträcker sig från Slussen i Stockholm, norr om Mälaren t.o.m. Dalarna och Gävleborgs län. Huvudkontor i Upplands Väsby.