2014-04-03 15:13

Temporent förstärker servicen

Richard Clarstam förstärker organisationen i region Öst.

Richard är servicetekniker och kommer främst att jobba med förebyggande underhåll och syner i våra moduler. Han kommer även delta vid ombyggnationer och liknande. Genom sin tjänst kommer Richard att ha mycket kontakt med våra kunder i hela region Öst.

Mer info

Servicetekniker region Öst