2017-06-16 15:20

Bygget av ett sjukhus i världsklass leds från specialdesignade kontorsmoduler i tre våningar

Universitetssjukhuset i Malmö genomgår för närvarande en omfattande modernisering. Visionen är ett sjukhus i världsklass, och projektet följs noggrant av projektorganisationen från närliggande kontorsmoduler från Temporent. Projektkontoret huserar i marknadens största paviljonger på tre våningar som är specialdesignade av White Arkitekter.

Fram till 2023 genomför Region Skåne en genomgående modernisering av sjukhuset i Malmö med nya anläggningar för den mest krävande vården samt logistik och teknisk försörjning, bättre infrastruktur och många andra förbättringar. När bygget är klart kommer det att bli Sveriges tredje största sjukhus, och ha bästa möjliga förutsättningar för hög kvalitet och säker vård i framtiden.

Med ett så stort byggprojekt har Region Skåne beslutat att lägga ett tillfälligt projektkontor i anslutning till sjukhuset, där cirka 150 personer beräknas ha sin arbetsplats. Sjukhuset är beläget centralt i Malmö, och projektorganisationens nya kontor ligger i sjukhusområdet.

"När man är i den aktiva byggfasen av ett så stort byggprojekt som sjukhuset i Malmö, med många små och stora samtidiga delprojekt, är det mycket viktigt att projektorganisationen har enkel tillgång till byggarbetsplatsen och finns i närområdet. Samtidigt får vi möjlighet till nära kontakt med sjukhuspersonalen, något som är värdefullt för hela byggprocessen", säger projektledare Kristina Olofsson på Region Skåne.

Attraktiva och flexibla lösningar

Området runt sjukhuset var redan tätbebyggt, och man behövde flexibla och rymliga kvadratmeter för projektkontoret på ett relativt litet markområde. Med modulbyggnader från Temporent har man lyckats skapa attraktiva kontorslokaler i tre våningar, som tillgodoser projektorganisationens behov idag och kan ändras kontinuerligt när nya behov uppstår.

"Det behövdes en lösning som gav plats för många människor att arbeta. Det har vi kunnat tillgodose med vår modul RYMD, som är marknadens största. Med sina 14 meter har man möjlighet att skapa både små kontor och öppna planlösningar med en öppen och ljus känsla. Det är en bra lösning för projektorganisationen som behöver flexibla och funktionella lokaler tills sjukhuset är färdigbyggt", förklarar Krister Landén, regionchef för Temporent i södra Sverige.

Förebild för andra

Region Skåne vill att projektkontoret skall vara ett gott exempel för andra kontor. Projektet skall visa hur man kan minska ytan men öka kvaliteten på administrativa lokaler. Lösningen från Temporent visar att man kan använda standardmoduler för att skapa välkomnande och funktionella lokaler som är anpassningsbara för olika behov. Region Skåne har valt att samarbeta med White Arkitekter, så lokalerna kan uppvisa det senaste inom kontorsinredning.

"Det finns ofta en hel del motstånd mot att flytta till aktivitetsbaserade kontor, så även i vår organisation. Men när vi flyttade in i Temporents moduler, ändrades det snabbt och personalen är nu mycket positiva till flytten. Modulernas flexibilitet och utrymmen fungerar riktigt bra för de behov vi har i organisationen, som behöver plats för möten, föreläsningar och information", avslutar Kristina Olofsson.

Nyhet NOVA kontor

Hitta din kontakt

 • Väst
  Tomas Paulsson
  Väst
  Tomas Paulsson
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Regionkontoret är placerat i Gråbo. Regionen täcker hela västra Sverige från Halland till och med Värmland.
 • Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Öst-Norr
  Lars Lagerström
  Sälj/Marknad
  Regionchef
  Region Öst-Norr sträcker sig från Slussen i Stockholm, norr om Mälaren t.o.m. Dalarna och Gävleborgs län. Huvudkontor i Upplands Väsby.