2012-09-12 8:40

Temporent är först med Tekniskt Godkännande i Norge

– För oss är det inte detaljer som 34 cm isolering i taket som är det viktigaste, utan att vi nu har svart på vitt att vi har genomgående goda tekniska lösningar, säger Mork om resultatet av en lång och grundlig process. – Det är ett omfattande arbete som SINTEF har genomfört. De har bland annat varit i fabriken i Sverige och haft möten och intervjuer med flera nyckelpersoner i företaget, säger Mork. Temporent AB i Sverige är sedan flera år certfierade enligt ISO 9001 och 14001, och nu har vi fått ytterligare en oberoende total kvalitetskontroll av hela produktionsprocessen utförd.

Myndigheternas krav på dokumentation skärps ständigt. Temporent AS är nu väl förberedda för detta. – Vi har nu den tredjepartskontroll som myndigheterna i Norge önskar. Vi räknar Teknisk Godkjenning som en stor konkurrensfördel och räknar med att marknaden lägger märke till att vi har det på plats, säger Terje Mork. – Det betyder i praktiken trygghet för våra kunder.

För mer information, vänligen kontakta

Regionchef Temporent Norge Terje Mork, terje.mork@temporent.no, mobiltel +47 92 45 86 72

Behöver du hjälp med att hitta rätt modulsystem?