2013-04-09 12:09

Temporent levererar byggnaden för Stockholms sprututbytesprogram

Modulhusuthyrarna Temporent står för byggnaden när sprututbytesprogrammet för narkotikamissbrukare idag startar i Stockholm. Sprututbytena kommer ske i modulbyggnader på St. Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Temporent har levererat moduler av modellen KUBIK till programmet.

Sprututbytesprogrammet i Stockholm startar nu efter flera års diskussioner. Programmet är en försöksverksamhet och är tänkt att minska spridningen av bland annat HIV och hepatit C bland injektionsnarkomaner.

Temporent har levererat en 224 m2 byggnad av modellen KUBIK. Byggnaden kommer användas för vårdbesöken och som kontor för verksamheten. Beställare är Locum, ett företag som förvaltar Stockholms Läns Landstings byggnader och även ägs av landstinget.

- Sprututbytesprogrammet är en unik verksamhet och därför har vi utformat byggnaden efter de särskilda behov som finns. Just den här modellen används ofta som kontor, men vi har även tidigare levererat till sjukvården, t.ex. för att användas som ett lättare laboratorium, säger Lars Englund, regionchef öst-norr på Temporent.

- Det har verkligen varit intressant att följa arbetet från idé till verklighet. Locums lokalutvecklare har i nära samarbete med verksamheten och Temporent gjort ett väldigt bra arbete. Tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Infektionskliniken har vi lyckats ta fram en bra lösning som jag hoppas de ska trivas i, säger Stefan Säflund, kundchef på Locum.

Det finns ca 8-9 000 injektionsnarkomaner i länet och lokalerna förväntas få runt 100 besök per dag. Förhoppningen är att sprututbytesprogrammet ska leda till att injektionsnarkomaner kan sluta dela på sprutor och annan utrustning och därmed slipper utsätta sig för risken att smittas. På så sätt är programmet tänkt att leda till en förbättrad livskvalitet för många injektionsnarkomaner.