2013-09-16 11:38

Temporent levererar kontor för Ekobrottsmyndigheten i Umeå

Temporent bygger nu upp Ekobrottsmyndighetens nya och tillfälliga kontor i Umeå. Kontorsmodulerna placeras bredvid polishuset i centrala Umeå, och kommer stå kvar under tiden som myndighetens permanenta byggnad färdigställs intill. Beställaren är Hemsö Fastighets AB.

Nyligen blev det klart att Ekobrottsmyndigheten ska utlokaliseras och Umeå har som en växande universitetsstad lockat myndigheten att etablera sig. Detta innebär också att myndigheten snabbt behövt hitta lämpliga lokaler i staden. Temporent har därför fått färdigställa myndighetens kontorsbyggnader på mindre än en månad.

- Hemsö Fastighets AB är vana vid att arbeta nära Polismyndigheten och dess krav på säkerhet. Vi är glada över att vårt samarbete med Temporent, som snabbt levererade kontoret på plats med våra specifika krav, säger Fredrik Hermansson på Hemsö Fastighets AB, beställare av myndighetens nya lokaler.

Ekobrottsmyndighetens nya kontor har tre plan med drygt 700 kvadratmeter. Det är Temporents modell KUBIK som används i sammanlagt 26 moduler.