2014-12-03 14:09

Temporent utmanar i Finland

Temporent kom in på den finska marknaden i år och vår målsättning är att hyra ut 10 000 kvadratmeter flyttbara byggnader för skolor, förskolor och kontor under de kommande två åren.

Temporents första kund i Finland är Hyökännummi skola i Mariefors (Kellokoski). Skolan har haft utrymmesbrist och eleverna fick tillträde till sina nya klassrum i början av augusti. I utrymmesväg fick de cirka fem klassrum mera, sammanlagt 440 kvadratmeter.

Leveranstiden var cirka åtta veckor. Uppbyggnadsskedet av skollokalen gick snabbt. Byggandet påbörjades i början av juni och byggnaden färdigställdes under augusti.

Efterfrågan på hyrningsbara modulbyggnader ökar i Finland

Efterfrågan på modulbyggnader utanför den traditionella byggsektorn har ökat kraftigt i de nordiska och baltiska länderna under de senaste åren, speciellt i den offentliga sektorn.

"Temporent har kommit till den finska marknaden för att utmana bland annat marknadsledaren Cramo Adapteo. Det är en av Temporents huvudkonkurrenter också i Sverige. Andra konkurrenter i Finland är Parmaco AB från Tammerfors och Ramirent", säger Frank Blomqvist, regionchef i Finland.

Temporent har funnits på den norska och danska marknaden redan i åratal.

" Det är också dyrare att erövra marknader i Finland än i Norge och Danmark, eftersom man kan sköta varutransporterna via land till dessa länder. Vi har granskat den finska marknaden i över två år, i fall det lönar sig att etablera sig här. Våra marknadsundersökningar gav oss en stabilare grund för vårt beslut", säger Blomqvist.

Temporent kommer att tävla med konkurrenter på marknaden genom att erbjuda bättre energieffektivitet, ljudisolering och utrustning i byggnaderna.

Regionchef i Finland

Frank Blomqvist, regionchef Temporent Finland