2015-01-19 15:12

Tips och vägledning för anbudsförfrågan om moduluppställning

Modulutskottet i Branschföreningen SRA (Swedish Rental Association) och dess medlemsföretag har tagit fram en vägledning för anbudsförfrågan för att främja den goda affären.

Skriften kan användas som allmän vägledning och mall vid utformning av ett förfrågningsunderlag för upphandling av montage, demontering och inhyrning av moduluppställning. Syftet med skriften är att förenkla och underlätta upphandlande myndigheters framtagande av förfrågningsunderlaget och möjligheten att få in bästa möjliga anbud.