2018-10-03 14:39

Framtiden ska byggas utav trä

Frågan om huruvida det är bäst att bygga i trä eller betong har alltid varit ett kärt trätoämne, men i takt med att omsorgen om miljön blir allt viktigare står svaret klart - att bygga i trä är det klart mest miljösmarta alternativet och i juni presenterade regeringen en strategi för ökat träbyggande.

Hos Temporent välkomnar vi självklart den ökande trenden med att bygga i trä, eftersom det har väldigt många fördelar, inte minst miljömässiga. John Lagerblad, teknisk chef hos Temporent förklarar:

- Vi bygger i största möjliga mån med trä. Miljökraven ökar ständigt och med trä erhåller vi en bättre energiprestanda mycket tack vare minskade köldbryggor. Dessutom är alla virkeslängder till våra moduler måttbeställda så att vi får väldigt lite spill.

Att vi inte bara talar i egen sak bekräftas av Cathrine Bülow, som är ansvarig utgivare för den oberoende nätguiden för grönare byggande, ekoportalen:

- Det är absolut bättre att bygga i trä. Trä binder koldioxid när det växer, viket gör det till ett betydligt mer miljösmart val än betong, eftersom klistret i det sistnämnda bildar koldioxid.

Fördelarna inomhus

Självklart är det otroligt viktigt att vi värnar om miljön, vilket för Temporent även inkluderar inomhusmiljön. Det ska vara tryggt och behagligt att vistas och arbeta i våra lokaler och även här har trä som byggnadsmaterial positiva effekter, vilket stärks av en undersökning som Human Institute i Graz har gjort. Fyra skolklasser studerades under ett skolår och man upptäckte markant positiva tecken hos de elever som arbetade i lokaler av trä. Förutom att deras stressnivå minskade, var de piggare och mer aktiva i skolarbetet.

Detaljerna på plats

Och snacka går ju, men ska man verkligen kunna vara stolt över sin miljöprofil så är det 360 graders ansvar som gäller. Vi köper allt vårt trä via svenska grossister och träreglar och läkt kommer direkt från de småländska skogarna. Dessutom har vi klimatkompenserat för alla våra modultransporter sedan 2010. Vi drar vårt strå till stacken för en grönare framtid.