2017-10-24 16:12

Massor av möjligheter med specialdesignade kontorsmoduler

Flexibilitet är nyckelordet när Temporent levererar moduler till stora kontorslokaler. Modulerna skräddarsys efter individuella behov och kan snabbt monteras ner och sättas ihop igen.

Många eller få kvadratmeter? Laboratorier eller auditorier? Öppna eller enskilda kontor? Möjligheterna är många med våra specialdesignade kontorsmoduler, som skräddarsys efter kundernas konkreta behov.

- Processen börjar alltid med att vi tar reda på kundens specifika behov. Med detta som utgångspunkt skräddarsyr vi modulerna utifrån önskemål om bland annat funktioner, planlösning, och antal kvadratmeter. Flexibiliteten är stor och konstruktionerna kan lätt delas och sättas ihop igen på nya sätt. Snabb uppsättning och nedtagning är en väsentlig del av designen, berättar Erik Gutenwik, vd påTemporent.

Om kundens behov ändrar sig under hyresperioden är det lätt att justera planlösning och storlek.

- Det enda som krävs är att våra montörer tar ner innerväggarna och sätter upp nya. Vi kan också komplettera med fler moduler. När hyresperioden är över återställer vi kundanpassningar, demonterar modulerna och kör dem vidare till nästa kund eller till lager i väntan på nästa projekt. Det är så vi arbetar med cirkulär ekonomi inom moduluthyrning, fortsätter Erik Gutenwik.

Gröna lösningar och bra arbetsmiljö

Hos Temporent spelar hållbarhet en helt central roll och därför levereras modulerna med en lång rad lösningar för att optimera energiförbrukning och inomhusklimat.

- Förutom bra isolering i väggar, golv och tak, så används både värmeåtervinning, tidsstyrd ventilation och sensorstyrd belysning. När den normala arbetstiden är över så sänks temperaturen, vilket sänker energiförbrukningen till en låg nivå, säger Erik Gutenwik.

Den goda och sunda arbetsmiljön förstärks även av stora fönsterpartier och rumshöjder på upp till 2,8 meter, vilket skapar mycket ljus och luft inomhus.

- En sund arbetsmiljö börjar med bra fysiska omgivningar, som är anpassade efter de människor som befinner sig i dem dagligen. Vi lägger stor vikt vid att leverera säkra lösningar, som man kan lita på, och som håller i många år. Därför testar vi nya modulsystem på vårt huvudkontor i Stockholm. På så sätt kan vi kolla så att modulerna fungerar optimalt eller om det eventuellt ska justeras på något, avslutar Erik Gutenwik.

Nya modulsystemet NOVA