2019-03-18 10:30

Flexibilitet och hjälpsamhet

Flexibilitet och hjälpsamhet är båda dygder, men framför allt ett verktyg för att få saker att fungera bättre.

Detta är en sanning som de flesta som arbetar inom våra svenska kommuner borde vara varse. Till stor del handlar det om att de olika tjänsterna ska göras tillgängliga för invånarna, oavsett vilka behov de har och i vilken åldersgrupp de befinner sig.

När Ranagårdsskolan i Halmstad skall byggas och stå färdig om ca 3 år. En del av elever på Gullbrandsskolan ska föras över till Ranagård efter det är färdigbyggt. Det har medfört en viss trångboddhet i Gullbrandstorpskolan och har lösts tack vare skolmoduler i serien KLOSS från Temporent. Upphandlingen av fyra skolsalar genomfördes i somras och under hösten byggde man på med fler moduler, eftersom skolans kök, matsal och hemkunskapssal var i stort behov av renovering, så nu kan eleverna både äta och laga mat i fullt fungerade salar och klassrum. När renoveringen av Ranagårdskolan förväntas vara klar om tre år skeppas deras elever tillbaka till sina nya skollokaler.

Situationen, som hade kunnat bli kaosartad som helst, har istället förlöpt ganska smärtfritt, något som Jimmy Andersson, projektledare hos Halmstad kommun kan intyga:

- Arbetet har skötts väldigt väl och har på alla sätt varit en smidig resa. Niklas Franzén och Tomas Paulsson är ”riktigt bra pågar”.

Sämre betyg än så kan man verkligen få, och vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med att vara med och bidra till det svenska samhällsbygget.

Läs mer