2018-03-07 11:09

Flexibilitet som skapar ordning och reda

Många äldre svenskar minns med viss fasa de så kallade ”korridorskolorna” som det byggdes enormt många av under 60- och 70-talet. Skoltiden var, för många, synonym med långa ekande korridorer och dystra skolgårdar. En del av de här skolorna används fortfarande, med den enda skillnaden att de idag är mer nedslitna.

När man tvingas evakuera elever och personal för att de existerande skolbyggnaderna utgör en hälsorisk eller för att man helt enkelt behöver mer plats, kan vi på Temporent erbjuda uthyrningsbara moduler som är anpassade för skolor in i minsta detalj. Vi vill dra vårt strå till stacken och säkra en god utveckling för lärandet i Sverige, och har utvecklat lösningar som passar dagens pedagogik och som möjliggör både trivsel och bra undervisning.

Bara för att en skollokal är temporär behöver det inte alls betyda att den är bristfällig – tvärtom. Snarare kan det vara så, att man samtidigt som man löser ett akut problem i form av till exempel platsbrist, även uppnår en högre standard på undervisningslokalerna när man fattar beslutet att hyra moduler.

Vi har utvecklat två modulsystem som är anpassade till skolor, och som är skapade med hållbarhet, långsiktigt tänkande och trivsel som främsta ledstjärnor.

KLOSS modulsystem fungerar bäst för låg- och mellanstadier. Finns också finns i en uppdaterad variant som heter KLOSS Smart.

RYMD är en komplett skolbyggnad som är anpassad för att matcha behoven i högstadie- gymnasie- och högskolor.

Båda modulsystemen kan också användas som förskola.

Så hur uppnår man då den bästa undervisningen på svenska skolor? Krävs det mer disciplin eller friare tyglar? Därom tvistar de lärde. Det enda vi är helt säkra på hos Temporent är att man i våra modulsystem har full möjlighet att uppnå både trygghet, trivsel och ordning och reda.

  • Skola/Förskola

Modulsystem KLOSS

KLOSS är ett specialanpassat modulsystem som fungerar bäst för låg- och mellanstadier.

  • Skola/Förskola

KLOSS Smart

KLOSS Smart är en uppdaterad variant av vår uppskattade skolpaviljong. Den sänker energiförbrukningen ytterligare och har vattenburen värme. Hyresgästen bestämmer själv om modulen ska tillslutas till fjärrvärmenätet eller vår värmepump.

  • Skola

Modulsystem RYMD

RYMD är en komplett skolbyggnad som är anpassad för att matcha behoven i högstadie- gymnasie- och högskolor. Full rumshöjd och väl tilltagna ytor gör det möjligt att utforma lokalerna efter behov.