2018-10-03 14:38

Långsiktigt arbete med fokus på miljön

När man ska arbeta med att minska sitt miljöavtryck och optimera processerna för att spara energi duger det inte med något hastverk. Allt ska hänga ihop - miljö, ekonomi och effektivitet. Vi tänker framåt och förbättrar ständigt vårt arbete för att skona miljön och arbeta mot en grönare framtid.

Det säger sig själv. Om man till stor del skapar moduler som ska passa perfekt till skolor och förskolor och husa kommande generationer vore det både oansvarigt och kontraproduktivt att inte ta miljökraven på allvar. Det skulle helt enkelt inte kännas bra.

Regeringens miljömålsberedning föreslår att Sverige ska vara klimatneutralt redan 2045, och nu gäller det för byggbranschen att hänga med i svängarna.

För att inte de ökade kraven skulle ställa till det för oss, och bli en hämsko som försvårade vår utveckling har vi sett till att vara ute i god tid. Vi har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 1999 och det samma gäller för Flexator, som tillverkar våra moduler.

Våra transporter började vi att klimatkompensera redan 2010.

Ingen detalj är oviktig

När man utvecklar moduler är inga detaljer oviktiga. Det finns faktiskt ingen ände på hur långt vi är beredda för att gå för att allt ska passa som hand i handske för våra hyresgäster. Just därför är det centralt i hela vårt koncept att ständigt optimera och förbättra, vilket självklart även gäller när det handlar om hur vi minskar energiförbrukningen och belastningen på miljön. Våra moduler har en hållbar livscykel och vi måttanpassar byggmaterial så att så lite som möjligt går till spillo.

Vi gillar utmaningar

Följande låter kanske både luddigt och högtravande, inte desto mindre är det något som vi ställer oss till 100 % bakom:

”Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Hur svårt kan det vara? Vi ser det som en utmaning och inte som en belastning och är beredda på att gör allt det jobb som krävs för en grönare, tryggare framtid.