2018-01-30 11:58

Den ljusnande framtiden bor i en modul

Under hösten 2016 tvingades man evakuera elever och personal från Getingeskolan i Halmstad. En larmrapport om elever som fått kraftiga eksem och huvudvärk krävde snabb handling. Temporent levererade  med kort varsel – skolmoduler till hela 550 elever och resultatet har fått högsta betyg i alla kategorier.

När elever och personal börjar må dåligt på grund av inomhusmiljön gäller det att agera snabbt - allt annat vore förödande. Med en temporär lösning kunde Getingeskolan få fullödiga undervisningslokaler gymnastiksal, matsal och parkering alldeles i närheten av den befintliga skolan och samtidigt ge politikerna möjlighet att se över framtida behov och placering av en ny permanent skola.

Moduluthyrning som problemlösare

Vid skolstarten den 12 augusti 2017 kunde elever och personal in i nya skräddarsydda lokaler och rektorn Ola Ekstrand är lättad och glad över det faktiskt gick att lösa en krissituation för så många elever:

- Skillnaden är kolossal och vi är väldigt nöjda. Allting – vatten, värme och ventilation – fungerar optimalt och dessutom har Temporent varit väldigt lyhörda för våra behov och kunde med kort varsel lösa uppgiften. Man har anpassat och byggt upp lokalerna precis som vi önskade.

Skolmiljöns springande punkt

Med ett så bra omdöme från en av skolans centrala gestalter vore det nesligt för Temporent om man slarvat med en så viktig detalj som akustiken, men även här kammar man hem full pott. Andreas Hultfeldt, försäljningschef på firman Akustikmiljö, har under 20 år haft olika typer av samarbeten med Temporent:

- Det jag ser är att Temporent har haft en väldigt bra produktutveckling och att man verkligen har lagt sig vinn om att höja ribban. När vi tillsammans med Temporent gjorde ljudmätningar i de här lokalerna låg de på 28-30 decibel vilket är väldigt bra och under BBR:s krav på 30 db. Det är fantastiskt att man kan göra det så brett och i så många olika typer av lokaler.

En komplett skola

Hos Temporent är man väldigt glad över få vara med och lösa ett problem och att man har involverats redan tidigt i processen. Regionschefen i Väst, Tomas Paulsson berättar:

- Att kunna leverera bra skollokaler är något av de viktigaste vi kan göra och en av anledningarna till att resultatet har blivit så lyckat, är att vi har involverats väldigt tidigt. Det gör att vi tillsammans med hyresgästen kan komma fram till de bästa tänkbara lösningarna och hjälpas åt med att få till ett bra resultat. Skollokaler ska fungera optimalt på många plan och kunna rymma både ro, utveckling och socialt samspel.

Läs mer