2018-06-20 11:41

Interna förbättringar och smidigare processer

En bra arbetsmiljö ligger oss på Temporent varmt om hjärtat.

Vi vill ge våra hyresgäster bästa möjliga förutsättningar för att trivas i våra moduler och för att lyckas med det krävs både flexibilitet och lyhördhet. Självklart har vi samma höga ambitionsnivå inom vår egen organisation, och vi lägger ribban högt när det gäller att skapa bra förutsättningar för våra anställda och samarbetspartners. För att få mer flow och bättre kommunikation, gjorde vi en omorganisering på vårt servicecenter i Eslöv i februari, vilket innebär att Temporent och Flexator numera arbetar under samma tak och med samma platschef. Enligt den tekniske chefen John Lagerblad har detta fört mycket gott med sig:

– Det har skapat en synergieffekt och uppgraderat flödet. Jag tycker dessutom att det har blivit en märkbart större arbetsarbetsglädje och det är många som har uttryckt att de är väldigt nöjda med förändringen.

Det sociala betyder mycket, men det gör de fysiskt påtagliga arbetsmiljöförbättringarna också. Temporents servicecenter ligger inhyst i gamla fabrikslokaler och alla ska chans att utföra sitt arbete optimalt och utan risker. Detta gäller för både Flexator - som står för nytillverkningen av modulerna - och Temporent som uppgraderar och reparerar dem. Platschefen Carina Plato berättar om förbättringarna:

– Vi har satsat väldigt mycket på att modernisera fabriken och förbättra arbetsmiljön, vilket bland annat innebär att vi har gjutit ett plant och snubbelfritt golv, där rälsarna är nersänkta i golvet och modulerna placeras på vagnar. Dessutom har vi fått ett bättre arbetsflöde när vi reparerar moduler genom att ha portar på båda sidorna.

Trivsel är ett begrepp som går att arbeta med på många nivåer. Vi tänker fortsätta att göra ord till handling, och det är vår innerliga önskan att det kommer gynna alla – både hyresgäster, anställda och samarbetspartners.