2017-11-16 10:35

Framtiden i fokus på Kvalitetsmässan

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Omvälvningarna kommer i flock och det är nödvändigt att vi förmår att skapa hållbara lösningar. Temporent var på plats på Kvalitetsmässan för att visa hur kvalitet och flexibilitet kan – och bör – gå hand i hand.

Modulhyrningens möjligheter

Temporent har gjort det möjligt att uppföra allt från skolor och förskolor till kontor och vårdmottagningar och vd:n Erik Gutenwik berättar om varför det är givet att man deltar på Kvalitetsmässan:

 Vi vet att vi har en uppgift att utföra och vi vet att vi kan göra det på ett tillfredställande sätt. Vi befinner oss inte i en tid som har råd med långsamma, rigida besluts- och byggprocesser och därför arbetar vi hela tiden på att utveckla konceptet. Vårt senaste tillskott består av modulserien NOVA som kan erbjuda väldigt generösa utrymmen och som är uppbyggd av moduler som är 14 meter långa och 4 meter breda.

Han fortsätter och beskriver vikten av att nå ut och presentera de enorma möjligheter som modulbyggande kan erbjuda samhället:

 Det var länge sedan temporära moduler var det samma som en nödlösning och dragiga baracker är lyckligtvis ett minne blott. Det är viktigt för oss att visa att vi kan bidra till samhällsutvecklingen. Platsbrist ska inte vara det som sätter käppar i hjulet för utvecklingen, det är Sverige för bra för.

Sverige och framtiden

Kvalitetsmässan har hållit på i dagarna tre och många av programpunkterna är av stor relevans i utvecklingen av hur man på Temporent tänker omkring framtidens modulbyggande. Erik Gutenwik förklarar:

 Det ställs stort fokus på hur vi tillsammans ska få det här landet att fungera. Hur vi förbättrar processerna och arbetar mot ett hållbart och fungerande samhälle med plats – och jag menar både bildligt och bokstavligt – till alla.

Ett av mässans seminarier handlar om huruvida kvalitetslandet Sverige är förberett för framtiden och handlar om vad som egentligen kännetecknar svensk kvalitet.

 Sverige är känt för ordning och reda och långsiktiga lösningar. Den stora utmaningen nu är hur vi utvecklar detta med fokus på hållbarhet och smidiga lösningar. Temporent vill markera sig som en aktör som arbetar mot framtiden – både mänskligt och miljömässigt, avslutar han.