2018-11-09 16:23

Nordic Modular Group och Cramo Adapteo går ihop

Cramo Group har slutfört förvärvet av Temporents ägare Nordic Modular Group. 

För kunder och leverantörer till Temporent sker inga förändringar på kort sikt. Verksamheterna kommer att fortsätta som separata företag.

Per den 31 oktober har Cramo Group slutfört förvärvet av Nordic Modular Group. Denna affär skapar en ledande paneuropeisk aktör inom branschen, som kombinerar decennier av erfarenhet och know-how inom modultillverkning, -uthyrning och -försäljning.

För kunder och leverantörer till Adapteo, Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing sker inga förändringar på kort sikt. Verksamheterna kommer att fortsätta som separata företag. På lång sikt kommer detta sammangående att gynna alla kunder med ett ännu starkare och mer omfattande erbjudande. Eventuella ändringar kommer att meddelas med god framförhållning.

Om du har några frågor, vänligen kontakta din kontaktperson.