2018-12-17 16:18

Temporära lokaler ska vara en del av lösningen – inte skapa fler problem

I känsliga miljöer som sjukhus och vårdinstitutioner, är minutiös koordinering och planering av allra största vikt – något som man är ytterst medveten om på Temporent. Tack vare framförhållning och tät dialog med kunden, tog det bara 3 månader att uppföra 24 NOVA moduler med specialinredning till neurorehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Det gick som smort - för att säga det enkelt - när Temporent ställde upp 24 moduler i den nyaste och lyxigaste NOVA-serien på neurorehab på NUS i Umeå. Detta trots att modulerna skulle innehålla en hel del specialinredning som t.ex. aktivitetsrum och träningskök med höj - och sänkbara skåp och bänkar.

Allt måste fortlöpa som vanligt

Situationen hade snabbt kunnat bli kaotisk om man inte tog hänsyn till alla de nödvändiga aktiviteter som råder i en sjukhusmiljö – ambulanser och taxibilar måste kunna komma fram, och patienter och besökande ska känna sig trygga utan att det skapas för mycket oro och förändringar.

Tobias Walleskog, som är projektledare på Temporent berättar om hur man måste gå tillväga när man bygger upp moduler i känsliga miljöer där många människor färdas varje dag:

- Det absolut viktigaste i sådana situationer är att man verkligen lyssnar på kunden. Verksamheten måste kunna fortsätta att fungera ostört och därför är vi ute i väldigt god tid och presenterar lösningar, så att det inte skapas för mycket oreda och man hinner söka de tillstånd som krävs.

Flexibla och rymliga lösningar

Lika viktigt som det är att följa planering och leveranstider till punkt och pricka, lika viktigt är det att kunna vara flexibel och tillmötesgående, inte minst när det gäller moduler som ska specialanpassas. 

NOVA är marknadens rymligaste modul och den bjuder på ett hav av möjligheter när det gäller inredning och utformning, och därför var det inget problem att installera hissar och dörröppningar som är breda nog för rullstolar och sjukhussängar. Dessutom har modulerna självklart integrerats i den rådande ordning som kunden har och därför har man bl.a. samma passagesystem i modulerna som på resten av sjukhusområdet. 

Tony Fransson, extern projektledare på Sweco understryker vikten av samordning:

- Det är verkligen a och o att man rättar in sig i de övriga processerna och systemen som råder, och här är vi är väldigt nöjda med hur arbetet med att bygga upp modulerna har fortlöpt. 

Tobias Walleskog fyller i:

- Vi har, tack vare tidigare projekt, byggt upp en bra relation till landstinget, där vi har lärt av varandra vilket har resulterat i ett väl utfört projekt där alla är nöjda. När det gäller privata verksamheter kan vi komma med vissa önskemål om hur vi vill ha det för att kunna leverera varan, men här gör vi precis tvärtom och rättar oss helt och hållet efter kundens rådande verksamhet.

NOVA kontorsmodul