2019-04-01 8:00

Mot ett gemensamt varumärke för Temporent och Cramo Adapteo

Som tidigare beskrivits har Cramo Adapteo förvärvat Nordic Modular Group innehållande varumärkena Temporent och Flexator. Arbetet med att integrera de båda hyresorganisationerna Cramo Adapteo och Temporent pågår för fullt och siktet är inställt på att vara klara till sommaren. Syftet är att samla samtliga under ett och samma namn, Adapteo Plc och börsnotera det nya bolaget i Stockholm. Tillsammans blir vi en av de större aktörerna i Europa.

Två varumärken tillsvidare

Från och med 1 mars gick Temporents personal över till Cramo Adapteo och all kommersiell verksamhet bedrivs via Cramo Adapteo. I mellanperioden fram till ett gemensamt varumärke finns på plats, vilket beräknas ske i juli 2019, används båda logotyperna på dokument som offerter mm och organisationsnumret blir Cramo Adapteos.

Flexators varumärke påverkas inte utan fortsätter som eget varumärke men ingående i Adapteo-koncernen.

En gemensam organisation

I samband med integrationsarbeten sker vissa förändringar i organisationerna. För aktuell kontaktinformation hänvisas i första hand till respektive varumärkes hemsidor.

Vid frågor – Kontakta någon av följande

Försäljning: Per Lövgren, försäljningschef. per.lovgren@adapteo.com
Ekonomi/fakturafrågor: Ann-Charlotte Ågren. ann-charlotte.agren@adapteo.com
Övrigt: Camilla Hensäter, VD Cramo Adapteo AB. Camilla.hensater@adapteo.com