2017-12-15 11:26

Tillväxt kräver flexibla lösningar

Trots de utmaningar som hör vår tid till, så går det bra för Sverige och bra för svensk industri. Enligt SCB kommer antalet barn mellan 0-19 år att öka med ca. 40 000 per år, och med dem ett stort behov av skolor och förskolor. Hos Temporent står man beredd med hållbara, trivsamma och uthyrningsbara moduler.

Sveriges befolkning växer, vilket ställer stora krav på flexibla och hållbara lösningar. Inte minst storstadsregionerna ställs på hårda prov eftersom inflyttningen försätter att öka och man ska förmå att trolla fram lämpliga lokaler till både skolor och förskolor. Erik Gutenwik, vd hos Temporent tror att uthyrningen av moduler kommer att bli en allt viktigare hörnsten för att kunna lösa situationen på bästa sätt.

- Många skolor är nedgångna och eftersatta och jag tror att det flesta är eniga med mig i att vi ska göra allt vad vi kan för att ge våra barn en trygg barndom och en bra skolgång. När vi levererar våra moduler ser vi till att de är skräddarsydda och fungerar optimalt.

Vikten av en bra arbetsmiljö för alla

Men även om barnen alltid är det viktigaste får man inte lov att glömma de vuxna. Lärare och pedagoger förtjänar en bra arbetsmiljö, för att orka hålla en hög standard på undervisningen och Erik Gutenwik understryker vikten av trivsel:

- Det ligger mig varmt om hjärtat att kunna erbjuda undervisningsmiljöer där både barn och vuxna kan arbeta i en behaglig miljö och vi utvecklar hela tiden våra moduler för att de ska fungera in i minsta detalj.

Hållbarhet och underhåll

Flexibilitet och långsiktighet behöver inte vara motstridande, förutsatt att konceptet är genomtänkt och välplanerat. Temporents moduler återanvänds och byggs upp igen för att kunna fungera i nya sammanhang och detaljerna lämnas inte åt slumpen.

- Vi ska tänka in framtiden i allt vi gör och se till att vi inte sliter i onödan på jordens resurser. Förutom att vi återanvänder modulerna så har vi även försett dem med smarta installationer och lågenergifönster för att spara på energi.

Framtiden är nu

Sverige är det land i Skandinavien där folkmängden ökar mest och under de kommande åren räknar man med en total befolkningstillväxt på 100 000 invånare per år. Det säger sig själv att det kräver både handling och förnuft:

- Det finns alla möjligheter i världen att göra detta till en tillgång istället för ett problem, och om man inte förlorar sig i långdragna beslutsprocesser finns lösningarna ofta inom räckhåll. Vi på Temporent vill gärna ge vårt bidrag för en bättre framtid för Sverige - på alla plan.

VD Erik Gutenwik