Nyheter

 • 2013-11-22 13:19

  Tävling på Kvalitetsmässan

  Rätt svar i montertävlingen var 1243 bitar.

 • 2013-10-10 13:10

  Förslag till förenklad byggprocess

  Boverket har nu tagit till sig av tidigare framförd kritik bl.a. från branschorganisationen SRA och lämnat ett förslag till regeringen om en förenklad byggprocess (rapport 2013:20).

 • 2013-10-09 11:29

  Kom till kvalitetsmässan

  Besök oss på Kvalitetsmässan i Göteborg 19-21 november, monter nr G04:20. Gratis entré via denna länk. Välkommen!

 • 2013-09-16 11:38

  Temporent levererar kontor för Ekobrottsmyndigheten i Umeå

  Temporent bygger nu upp Ekobrottsmyndighetens nya och tillfälliga kontor i Umeå. Kontorsmodulerna placeras bredvid polishuset i centrala Umeå, och kommer stå kvar under tiden som myndighetens permanenta byggnad färdigställs intill. Beställaren är Hemsö Fastighets AB.

 • 2013-06-17 15:24

  Moduler – en hållbar och effektiv lösning för tillfälliga lokaler i förskolan

  Allt fler barn går i förskola och kommunerna måste erbjuda en plats inom fyra månader. SVT:s nyhetssändningar har i dagarna haft en serie rapporter från kommuner som löser delar av efterfrågan med moduler eller paviljonger, för att med kort varsel kunna tillgodogöra efterfrågan av förskoleplatser, ofta under en begränsad tid.

 • 2013-04-09 12:09

  Temporent levererar byggnaden för Stockholms sprututbytesprogram

  Modulhusuthyrarna Temporent står för byggnaden när sprututbytesprogrammet för narkotikamissbrukare idag startar i Stockholm. Sprututbytena kommer ske i modulbyggnader på St. Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Temporent har levererat moduler av modellen KUBIK till programmet.

 • 2013-03-15 13:07

  Klimatkompensation

  Sedan 2010 klimatkompenserar vi alla våra modultransporter genom köp av utsläppsrätter. Därigenom stödjer vi också Naturskyddsföreningens klimatarbete.

 • 2013-03-14 11:44

  Framtidens lärare och lärande

  En studie om framtidens lärare och lärande pekar på specialisering som en tydlig framtidsinriktning för läraryrket. Fem nya yrkesroller framträder som nyckeln till några av skolans främsta utmaningar.

 • 2013-03-14 11:09

  En lite smartare skola

  Renare samvete och skönare arbetsmiljö. Ny variant av KLOSS med en rad kloka egenskaper och möjligheter som sänker energiförbrukningen och förbättrar arbetsmiljön ytterligare.