Nyheter

 • 2014-12-03 14:09

  Temporent utmanar i Finland

  Temporent kom in på den finska marknaden i år och vår målsättning är att hyra ut 10 000 kvadratmeter flyttbara byggnader för skolor, förskolor och kontor under de kommande två åren.

 • 2014-04-03 15:13

  Temporent förstärker servicen

  Richard Clarstam förstärker organisationen i region Öst.

 • 2014-01-22 10:10

  Polisen flyttar in i Temporents kontor

  Modulhusuthyrarna Temporent har byggt upp ett nytt kontor till Polisen i Karlstad. Beställare var Skandrenting. I och med att de nya lokalerna kommit på plats har Polisen snabbt och enkelt fått mer och välbehövligt utrymme.

 • 2014-01-09 13:09

  Hyra lokal ger mer utrymme trots investeringstak

  Tight kapitalbudget behöver inte utgöra ett hinder för nödvändiga utökningar när nya order tickar in i företag, eller kommuner behöver fler skolor och förskolor.

 • 2014-01-09 11:40

  Temporent bygger första skolan i ny stadsdel

  Temporent har på uppdrag av Järfälla kommun byggt upp Karlslundskolan, som är den allra första skolan i den nya stadsdelen Barkarbystaden.