Nyheter

 • 2016-12-13 16:20

  Grön omställning har på allvar hittat till modulbranschen

  Temporent har tagit den gröna omställningen till sig, och erbjuder nu temporära byggnader med LED-belysning. Det kommer efter en rad gröna initiativ från oss, som även kan erbjuda byggnader med solpaneler och värmepumpar.

 • 2016-12-13 16:14

  Framtidens kontor tillhör medarbetarna

  Medarbetarnas nätverk, erfarenhet och kunnande kommer att vara centrala på framtidens arbetsplatser. Därför kommer vi att få se helt nya kontorsmiljöer som tar avstamp i de anställdas behov, säger arkitekt Gitte Andersen som arbetar som företagskonsult i frågor om framtidens arbetsmiljö.

 • 2016-11-28 11:29

  20 år som regionchef i Västsverige

  När Tomas Paulsson kom till Temporent 1997 fick han anställningsnummer 9. Innan han började visste han inte ens att det fanns en marknad för temporära byggnader. Tomas är civilingenjör med bakgrund som byggare. Han anställdes redan från början som regionchef i nystartade region Väst, en befattning som han fortfarande har.

 • 2016-10-05 15:17

  Regionkontoret i Syd flyttar

  Temporent utökar verksamheten vid anläggningen i Eslöv och samlar krafterna.

 • 2016-09-27 10:45

  Vårdarkitektur - från industrifunkis till individfokus

  Mycket har hänt sedan 60-70-talets sjukhus, då fokus låg på att få dem att fungera som stora väloljade maskiner. Idag ska sjukhusen ha styr på logistiken och tydliga beslutsvägar, men fokus ligger också i stigande utsträckning på individens trivsel. Vi har talat med Charlotte Ruben från White Arkitektbyrå om framtidens sjukhus, som sätter individen i centrum.

 • 2016-09-08 10:00

  Temporent täcker 30% av modulbehovet för Stockholms skolor i treårigt ramavtal

  Skolstarten som nyligen inletts bekräftar den trend som varit tydlig de senaste åren; att lokalbehovet växer i rask takt. Sisab, som äger och förvaltar merparten av för- grund- och gymnasieskolorna i Stockholm, har tecknat ett treårigt ramavtal med Temporent för att täcka 30% av stockholmsskolornas behov av temporära lokaler.

 • 2016-09-08 9:33

  Temporära moduler inhyser världsunik hälsostudie i Umeå

  Under 60- och 70-talen färdigställdes många sjukhus i Sverige. En konsekvens av detta är att många av dessa nu samtidigt står inför ett renoveringsbehov, bland annat i Umeå. Under renoveringstiden inhyser temporära modulbyggnader en världsunik hälsostudie som hoppas kunna upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdomar och KOL i ett tidigare skede.

 • 2016-06-22 13:57

  Temporent-moduler stöttar expansion av Medicon Village

  För drygt fem år sedan var oron stor när läkemedelsjätten AstraZeneca lämnade Lund och 900 anställda riskerade att bli av med jobbet. Sedan dess har de uthyrningsbara 80 000 m2 blivit hem för ett nytt centrum för verksamheter inom Life Science, med kopplingar till Lunds universitet, Region Skåne och de kommande forskningsanläggningarna ESS och MAX-IV. Tillväxten är nu så stark på området att de befintliga lokalerna för tillfället inte räcker till och kontorsmoduler från Temporent behöver hyras in för att alla som vill ska få plats, i väntan på utbyggnad.

 • 2016-06-22 13:38

  Hallå där, Temporents nya medarbetare Catarina Stenberg

  Catarina Stenberg, 25 år, från Kristineberg är ny projektingenjör/biträdande projektledare på Temporents huvudkontor i Upplands Väsby.

 • 2016-06-22 13:32

  God rådgivning betyder allt

  När offentliga såväl som privata verksamheter beslutar sig för att hyra tillfälliga modulbyggnader är det många faktorer att ta hänsyn till. Hur inreds modulbyggnaderna bäst för att passa verksamhetens behov? Hur uppnås bäst energieffektivisering? Hur skapas de mest optimala arbetsvillkoren för medarbetarna? Därför betyder utförlig och kvalificerad rådgivning mycket när det kommer till att hyra tillfälliga lokaler.

 • 2016-05-09 10:05

  KLOSS skola – av elever, för elever

  För att ytterligare möta de behov som finns på marknaden av funktionella skolmoduler har Temporent tillsammans med skolpersonal, föräldrar och elever tagit fram en ny modultyp med större kapprum och möjlighet till fler funktionella rum för skolorna.

 • 2016-04-27 14:19

  Temporent trampar på för cancerdrabbade barn

  Lördagen den 2 april trampades det hårt på pedalerna för att samla in pengar till cancerdrabbade barn och deras familjer under Barncancerfondens spinningevent Spin of Hope. En Temporentmedarbetare och nio samarbetspartners var utrustade i cykelkläder och spinnade oavbrutet i 12 timmar för ett gott ändamål.

 • 2016-04-11 10:00

  Temporent flyttar in i marknadens mest flexibla modulbyggnad

  Temporent har flyttat in i sin egna nya modulserie NOVA, som är marknadens hittills mest flexibla modul. Modulserien utmärker sig genom att vara uppbyggd av moduler som är 14 meter långa och 4 meter breda.