Nyheter

 • 2018-12-17 16:18

  Temporära lokaler ska vara en del av lösningen – inte skapa fler problem

  I känsliga miljöer som sjukhus och vårdinstitutioner, är minutiös koordinering och planering av allra största vikt – något som man är ytterst medveten om på Temporent. Tack vare framförhållning och tät dialog med kunden, tog det bara 3 månader att uppföra 24 NOVA moduler med specialinredning till neurorehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

 • 2018-11-09 16:23

  Nordic Modular Group och Cramo Adapteo går ihop

  Cramo Group har slutfört förvärvet av Temporents ägare Nordic Modular Group.  För kunder och leverantörer till Temporent sker inga förändringar på kort sikt. Verksamheterna kommer att fortsätta som separata företag.

 • 2018-10-03 15:06

  Sandvik satsar framåt med flexibelt modulsystem från Temporent

  Även anrika gamla företag måste följa med sin tid och anpassa sig efter utvecklingen. Hos Sandvik i Svedala vårdar man de K-märkta gamla lokalerna ömt, men har även satsat på att samla administrationen runt produktionsavdelningen i NOVA-moduler från Temporent. Allt för att skapa bättre arbetsflöde och öka trivseln hos personalen.

 • 2018-10-03 14:39

  Framtiden ska byggas utav trä

  Frågan om huruvida det är bäst att bygga i trä eller betong har alltid varit ett kärt trätoämne, men i takt med att omsorgen om miljön blir allt viktigare står svaret klart - att bygga i trä är det klart mest miljösmarta alternativet och i juni presenterade regeringen en strategi för ökat träbyggande.

 • 2018-10-03 14:38

  Långsiktigt arbete med fokus på miljön

  När man ska arbeta med att minska sitt miljöavtryck och optimera processerna för att spara energi duger det inte med något hastverk. Allt ska hänga ihop - miljö, ekonomi och effektivitet. Vi tänker framåt och förbättrar ständigt vårt arbete för att skona miljön och arbeta mot en grönare framtid.

 • 2018-06-20 11:41

  Interna förbättringar och smidigare processer

  En bra arbetsmiljö ligger oss på Temporent varmt om hjärtat.

 • 2018-05-25 15:38

  GDPR

  För oss på Temporent är din personliga integritet mycket viktig. 

 • 2018-03-07 11:09

  Flexibilitet som skapar ordning och reda

  Många äldre svenskar minns med viss fasa de så kallade ”korridorskolorna” som det byggdes enormt många av under 60- och 70-talet. Skoltiden var, för många, synonym med långa ekande korridorer och dystra skolgårdar. En del av de här skolorna används fortfarande, med den enda skillnaden att de idag är mer nedslitna.

 • 2018-03-06 11:57

  Fem skarpa frågor till Lars Lindstaf, senior architect hos Cedervall arkitekter

  Cedervall arkitekter är ett Stockholmsbaserat arkitektkontor som arbetar med fokus på offentliga miljöer, inom- och utomhus. Lars har arbetat med skolbyggnadsfrågor under hela sin karriär och särskilt engagerat sig i planering och utveckling av bra och vackra miljöer för förskolor och skolor. Han är dessutom Styrelseledamot och drivande i föreningen Skolhusgruppen.

 • 2018-01-30 11:58

  Den ljusnande framtiden bor i en modul

  Under hösten 2016 tvingades man evakuera elever och personal från Getingeskolan i Halmstad. En larmrapport om elever som fått kraftiga eksem och huvudvärk krävde snabb handling. Temporent levererade – med kort varsel – skolmoduler till hela 550 elever och resultatet har fått högsta betyg i alla kategorier.